Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Agenda

18 november 2016
Universiteit Utrecht (kamer nog te bepalen)

Workshop contemporaine Nederlandstalige poëzie – De academicus als bloemlezer

Vrijdag 18 november organiseren Jeroen Dera en Kila van der Starre, twee promovendi die verbonden zijn aan Moderne Nederlandse Letterkunde aan de UU, in samenwerking met de Onderzoekschool Literatuurwetenschap (OSL) een workshop contemporaine Nederlandstalige poëzie. De workshop is speciaal voor RMA-studenten en PhD-onderzoekers.

Workshop: De academicus als bloemlezer – Workshop contemporaine Nederlandstalige poëzie
Datum & tijd: Vrijdag 18 november, 13.00-17.00
Locatie: Universiteit Utrecht, NNB
Voor: Promovendi en Research Masterstudenten (OSL-leden hebben voorrang bij inschrijving).
Docenten: Jeroen Dera (RUN/UU) & Kila van der Starre (UU)
ECTS: 1

In deze workshop maak je kennis met onderzoek naar de contemporaine poëzie uit Nederland en Vlaanderen. Ook denk je na over de vraag welke rol literatuurwetenschappers hebben in de canonisering van contemporaine literatuur.

Centraal staat het boek Dichters van het nieuwe millennium (Vantilt, 2016), dat deze zomer verscheen onder redactie van Jeroen Dera, Sarah Posman en Kila van der Starre. Daarin wordt het werk van 24 hedendaagse Nederlandstalige dichters door even zoveel letterkundigen geanalyseerd, zowel inhoudelijk als formeel. In het eerste deel van de workshop reflecteren we op de keuzes die de samenstellers hebben gemaakt. Waarom is de ene dichter wel opgenomen en de andere niet? Welke criteria zijn daarbij aangelegd, zowel poëzietheoretisch (poëtica, singulariteit, plaats in de traditie) als ideologisch (gender, culturele herkomst, politieke overtuigingen)? Abstraherend van Dichters van het nieuwe millennium zullen we aan de hand van deze vragen te spreken komen over de literair-historische en ideologische implicaties van literatuurwetenschappelijk redactiewerk.

In het tweede deel van de workshop verleggen we de focus naar de contemporaine Nederlandstalige poëzie zelf. Welke trends kunnen aangewezen worden in Dichters van het nieuwe millennium, welke onderzoeksvragen leveren deze op en wat gebeurt er als we werk van niet-opgenomen dichters met die resultaten confronteren?

Via de website van OSL kan je je inschrijven voor de workshop. Deelname is gratis en registratie is verplicht.