Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Agenda

16 december 2016
03:47 - 03:47
Kannunikenzaal, Academiegebouw Universiteit Utrecht

Goed en kwaad in de literatuur: moderne literatuur en de ‘ethische wending’

Moderne literatuur wordt vaak versleten voor nihilistisch, amoreel, antimaatschappelijk, opruiend of gewoon nietszeggend en betekenisloos. Ook omdat de schrijvers en kunstenaars ons dat vaak doen geloven. De ‘ethische wending’ in de literatuurstudie neemt dit niet voor zoete koek en laat zien dat ook deze literatuur wel degelijk een maatschappelijke en ethische boodschap verkondigt. Wat voor ethiek ligt er besloten in literaire werken en kunstwerken, waarvan de canon sinds de Romantiek vooral scandaleus, buitenissig of ronduit onhandelbaar lijkt te zijn? Wat maakt moderne literatuur relevant in morele en ideologische zin?

Op 16 december promoveert Daan Rutten om 10:30 uur in de Senaatszaal van het Academiegebouw met een proefschrift over deze thematiek: De ernst van het spel. Willem Frederik Hermans en de ethiek van de persoonlijke mythologie. Naar aanleiding van zijn promotie vindt er ‘s middags van 15:00 tot 17:00 uur in de Kannunikenzaal van het Academiegebouw een symposium rondom dit onderwerp plaats.

Tijdens dit symposium zijn er voordrachten van:

Frans Ruiter en Wilbert Smulders: “(Un)cover(-up): Hermans’ boekomslagen als ambigue tekens”phd hermans

Marc De Kesel: “Het recht van wat krom is: over ethiek en literatuur”

Saskia Pieterse: “Ethiek & de sociologie van de literaire verbeelding”

Yra van Dijk: “Literatuur en burgerschap. Over de inzet van ethische kracht van literatuur in het voortgezet onderwijs”

Léon Hanssen: “Bij het herlezen van Jean-Paul Sartres ‘Het existentialisme is een humanisme’ (1946-2016)”

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is het raadzaam om aan te melden via: promotiedaanrutten@gmail.com