Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

evenement

Brieven en correspondenten rond 1900

FSBrief-Breitner-660x1024Vandaag vond in het Trippenhuis te Amsterdam, het hoofdkwartier van de KNAW, de lancering plaats van de digitaal geconcipieerde en uitgevoerde editie Brieven en correspondenten rond 1900. Deze editie van meer dan vijfenvijftighonderd brieven van en aan Albert Verwey en Willem Witsen (het betreft honderden correspondenten) rond de vorige eeuwwisseling is de vrucht van jarenlange inspanningen van en ook onder leiding van prof. dr A. Kets, eermalig medewerkster van het Huygens ING en hoogleraar aan de VU. Annemarie Kets is alumna van de UU, waar ze in 1983 is gepromoveerd bij prof. dr. A.L. Sötemann op een historisch-kritische editie van Willem Elsschots Een ontgoocheling.

In de afgelopen jaren hebben meerdere groepen studenten van onze BA-opleiding Nederlandse Taal en Cultuur meegewerkt aan de totstandkoming van deze digitale editie. In het kader van het college editietechniek Lezen en laten lezen verzorgden zij onder begeleiding van Fabian Stolk in een online-tekstlaboratorium de transcriptie en annotatie van  manuscripten van Albert Verwey en zijn correspondenten (een andere groep heeft, in een vergelijkbaar Huygens ING-kader, meegewerkt aan de voorbereiding van de editie van W.F. Hermans’  correspondentie).

Brieven en correspondenten rond 1900 is nu voor iedereen vrij toegankelijk op dit adres:

http://brieven-correspondenten-1900.huygens.knaw.nl.