Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Agenda

24 januari 2017
00:00 - 00:00
Drift 25 – 1.01

Posterpresentaties Taaladvies en Taalonderwijs – MA Neerlandistiek

gw_onderzoek-meertalig-onderwijsKomende dinsdag is er een postersessie vanuit de MA-cursus Nederlands taaladvies en taalonderwijs in vergelijkend perspectief. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Tijdens deze sessie zullen de studenten uit deze cursus posterpresentaties houden waarin ze op basis van wetenschappelijke inzichten adviseren over de wenselijkheid van het begrijpelijk maken van teksten in een bepaald domein (o.a. literatuuronderwijs, L2-onderwijs, patiëntenfolders, medische bijsluiters, algemene voorwaarden en technische handleidingen ).