Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderwijs

Sneak preview: Bregje Holleman over de toekomst van de neerlandistiek

Op 10 mei aanstaande wordt het lustrumjaar van de Neerlandistiek Utrecht afgesloten met een feestelijke borrel voor academici en studenten die betrokken zijn bij de afdeling Nederlands. Bij deze gelegenheid wordt onder meer de korte film gepresenteerd waar Levi Remijnse en Annika van Bodegraven het afgelopen halfjaar aan hebben gewerkt; zij spraken met academici, alumni en studenten over de positie van de neerlandistiek in Utrecht, van vandaag de dag tot de komende 20 jaar.

In de aanloop naar de presentatie lichten we er hier vast enkele visies uit die in de film de revue zullen passeren. We trappen af met Bregje Holleman, universitair docent Taal & Communicatie:

‘De neerlandistiek moet proberen naar buiten te blijven kijken om te ontdekken waar de vragen in de maatschappij zitten. Daar zijn namelijk ontzettend veel vragen. Er is bijvoorbeeld het schoolvak Nederlands, wat steeds betere en nieuwere vormen moet krijgen, omdat het onderwijs verandert. Dat is een heel relevant aandachtspunt. Daarnaast zijn er een aantal thema’s waar de neerlandistiek echt iets over te zeggen heeft:

Geletterdheid: hoe helpen we mensen deze ingewikkelde maatschappij begrijpen?

Een ander thema is identiteit: wie zijn we zelf eigenlijk? Wie is de Nederlander? Daar gaat de politiek nu voortdurend over, maar ik denk dat het breder maatschappelijk speelt.

En ik denk dat er een heel grote vraag ligt bij narrativiteit: de verhalen die we vertellen, die in feite onze identiteit ook vormgeven, maar die eveneens gebruikt kunnen worden om een grotere mate van geletterdheid te bereiken.

Ik denk kortom dat de neerlandistiek nog heel wat jaren te gaan heeft.’