Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderwijs

Sneak preview: Feike Dietz over de toekomst van de neerlandistiek

Op 10 mei aanstaande wordt het lustrumjaar van de Neerlandistiek Utrecht afgesloten met een feestelijke borrel voor academici en studenten die betrokken zijn bij de afdeling Nederlands. Bij deze gelegenheid wordt onder meer de korte film gepresenteerd waar Levi Remijnse en Annika van Bodegraven het afgelopen halfjaar aan hebben gewerkt; zij spraken met academici, alumni en studenten over de positie van de neerlandistiek in Utrecht, van vandaag de dag tot de komende 20 jaar.

In de aanloop naar de presentatie lichten we er hier vast enkele visies uit die in de film de revue zullen passeren. Deze week die van Feike Dietz, universitair docent Vroegmoderne Letterkunde:

‘Ik ben ervan overtuigd dat we de neerlandistiek vandaag de dag meer dan ooit nodig hebben, ook al denken we natuurlijk vaak na over wat ons nog bindt en hoeveel ruimte er nog is voor het bestuderen van cultuur. Ik denk echter dat we voortdurend om ons heen zien dat vragen over ons eigen erfgoed en onze geschiedenis eigenlijk ongelooflijk belangrijk zijn. En dat mensen die vanuit een kritisch perspectief daarover nadenken meer dan ooit nodig zijn; die dus verder gaan dan enkel zeggen: ‘Nederland, dat is ons land en het is altijd op een bepaalde manier zo geweest.’ Dit zijn mensen die kunnen laten zien hoe ontwikkelingen en allerlei soorten media in de geschiedenis hebben bijgedragen aan betekenisgeving van wat ons bindt en wat er gebeurt in Nederland.

Het is nu juist van belang om de neerlandistiek te bedrijven en ook om een weg in te slaan waar we de cultuur als breed fenomeen bekijken. Waarin we ons dus niet alleen focussen op literatuur met een grote L, maar op allerlei soorten media- en cultuuruitingen en die in samenhang bestuderen.

We hebben in Utrecht een research master die dat doet: Nederlandse literatuur en cultuur in brede zin bestuderen, en dan ook nog in het Nederlands. Dat is inmiddels uniek geworden in Nederland. Deze master is nu door de keuzegids als topopleiding verkozen, omdat het iets ánders doet. Daar ben ik erg blij mee en ik denk ook dat de toekomst daarin ligt.’