Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

Onderzoek wijst uit: het Nederlands verkeert in uitstekende staat

Gister verscheen het rapport Staat van het Nederlands, een onderzoeksverslag dat op initiatief van de Taalunie is uitgevoerd door het Meertens Instituut en de Universiteit Gent. Niet eerder werd er op deze schaal onderzoek gedaan naar de positie van het Nederlands in Nederland en Vlaanderen: meer dan 8000 respondenten uit beide landen hebben deelgenomen aan het ‘StaatNed’-panel en vragenlijsten ingevuld over hun taalkeuzes in het dagelijks leven.

De resultaten tonen aan dat het Nederlands binnen de meeste maatschappelijke domeinen met afstand de belangrijkste voertaal is: 88,8 procent van de Nederlanders spreekt in de naaste omgeving en het sociale verkeer Nederlands, in Vlaanderen is dat 91,1 procent. De invloed van het Engels is vooral waarneembaar op het gebied van online informatievoorziening en muziek.

Uit het rapport blijkt verder dat het Engels steeds steviger verankerd raakt in de masteropleidingen aan vooral de Nederlandse universiteiten, en in zowel Nederland als Vlaanderen ook in wetenschappelijke publicaties. Uit het persbericht van de Taalunie: ‘In deze deelgebieden lijkt het Engels niet naast, maar in de plaats van het Nederlands te komen en dat vraagt om enige maatschappelijke reflectie.’

De Belgische krant De Standaard licht nog enkele academisch relevante cijfers uit het rapport:

Opvallend is ook de dominantie van het Engels in het wetenschappelijk onderzoek: in 2015 werd 96 procent van de Nederlandse en 92,5 procent van de Vlaamse proefschriften in het Engels geschreven. ‘Een tiental jaar geleden had ik één doctoraatsstudent die zijn thesis in het Engels schreef. Nu doen ze het allemaal. En dat is goed’, vindt De Caluwe, ‘zo kan Vlaams onderzoek meteen de hele wereld in.’

Interessant is dat dit onderzoek als nulmeting wordt gepresenteerd. Vanaf dit jaar zal het elke twee jaar gedeeltelijk herhaald worden ‘om ontwikkelingen en tendensen in het talengebruik binnen onze superdiverse samenlevingen op te volgen’, aldus de Taalunie.

Zie voor de Nederlandse verslaglegging bijvoorbeeld deze twee artikelen uit NRC Handelsblad:

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/08/nederlands-niet-worrien-folks-het-engels-legt-het-af-8737344-a1557708

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/08/nederlandse-taal-staat-sterk-ondanks-engelse-invloed-a1557655