Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderwijs

Profielwerkstuk taalkunde: nieuwe site voor scholieren

Taalkunde is in het middelbaar onderwijs een wat ondergeschoven kindje. Om daar verandering in te brengen biedt de Master Language Nederlands het vak Taalkunde in het onderwijs aan. Tijdens deze cursus, die verzorgd wordt door Marjo van Koppen (UU) en Jan Don (UvA), wordt er eerst een aantal taalkundige thema’s verkend en uitgediept, om de opgedane kennis vervolgens om te zetten in een product voor de onderwijspraktijk.

Dit jaar heeft dat een aantal interessante resultaten opgeleverd, waarvan de site Profielwerkstuk taalkunde er één is. Deze site, ontwikkeld door Céline Notermans en Kristel Doreleijers, reikt scholieren uitgewerkte onderwerpen aan voor een taalkundig profielwerkstuk. Notermans en Doreleijers selecteerden een aantal actuele taalkundige onderwerpen en stelden specifieke toolkits samen die het passende instrumentarium bevatten voor het thema in kwestie. De toolkit bevat informatie over het thema en helpt de scholier op weg met een invalshoek en een methode. Daarbij komen in de toolkits ook wetenschappers aan het woord die vertellen over hun eigen lopende onderzoek. Op deze manier hopen Notermans en Doreleijers scholieren enthousiast te maken voor de taalkunde.

Zie voor de site Profielwerkstuk taalkunde: https://profielwerkstuktaalkunde.jimdo.com/

Zie voor meer informatie over het vak Taalkunde in het onderwijs: http://www.neerlandistiek.nl/2017/05/taalkunde-in-het-onderwijs/