Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

Oratie prof. dr. Bart Besamusca: ‘Boeken uit Brugge. Over de materiële context van de Middelnederlandse literatuur.’

Bart Besamusca in een afgeladen Aula

In een tot op de laatste stoel gevulde Aula sprak prof. dr. Bart Besamusca gister zijn oratie Boeken uit Brugge. Over de materiële context van de Middelnederlandse literatuur uit. De hoogleraar Middelnederlandse tekstcultuur in internationaal perspectief analyseerde een bijzonder handschrift uit de late vijftiende eeuw dat in de Bodleian Library van Oxford bewaard wordt onder signatuur Codices Canoniciani Miscellanei 278. Dit handschrift, kortweg ‘codex 278’, is door Besamusca onderzocht binnen het kader van de materiële filologie; vanuit deze invalshoek wordt onderzocht hoe literatuur bewaard is gebleven en hoe de materiële kenmerken van boeken de receptie hebben beïnvloed.

Besamusca liet zien hoe dit laatmiddeleeuwse handschrift uit vier afzonderlijke delen bestaat, waaronder de Dicta Catonis, die als een van de belangrijkste literaire teksten uit de Middeleeuwen wordt gezien. In de vier delen worden Latijn, Frans en Nederlands gecombineerd voor zowel huiselijke als educatieve doeleinden. De samenvoeging van de delen, de materiële eigenschappen en de tekstkenmerken demonstreren de ontwikkelingen van de Brugse boekenwereld rond 1500 — en met deze inzichten plaatste Besamusca codex 278 in een Europese traditie.

De oratie van Bart Besamusca is hier na te lezen.