UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

Wetenschapstradities afschrijven als ‘onleesbaar’ is te makkelijk

Op 14 augustus zwengelde Sebastien Valkenberg in de Volkskrant een levendige discussie aan over nut en noodzaak van de literatuurwetenschap met zijn bijdrage ‘Onleesbaarheid troef in literatuurwetenschap’. Op dit blog verscheen op 17 augustus een reactie op dat stuk van Saskia Pieterse, universitair docent bij Moderne Nederlandse letterkunde. Op 24 augustus plaatste de Volkskrant haar repliek zowel in de papieren editie als online, daarom hebben we haar tekst vervangen door een link naar het betreffende stuk: ‘Wetenschapstradities afschrijven als “onleesbaar” is te makkelijk’.