Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

Onderzoeksrapport ‘Poëzie in Nederland’

Kila van der Starre presenteert deze week in het kader van haar proefschrift over ‘poëzie buiten het boek’ een onderzoeksrapport over poëzie in Nederland. Poëzie wordt vaak gezien als een niche-binnen-een-niche, maar het blijkt een zeer wijdverspreid genre: 97% van de volwassen Nederlanders komt weleens in aanraking met poëzie. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de openbare ruimte, bij speciale gelegenheden, op televisie, op social media en op de radio. Bovendien worden deze ervaringen positief gewaardeerd: meer dan de helft van de Nederlandse volwassenen geeft het zomaar tegenkomen van poëzie een 7 of hoger (op een schaal van 1 tot 10). En: voor veel mensen smaakt de poëzie die zij zomaar tegenkomen naar meer.

Kila van der Starre nam in samenwerking met Stichting Lezen, het Nederlands Letterenfonds en Markteffect een enquête af onder 1.003 respondenten die een representatieve steekproef vormen van de volwassen Nederlandse bevolking.

Het sinds eind 19de eeuw gangbare idee dat poëzie een genre is dat we individueel en in stilte lezen (‘met een boekje in een hoekje’) gaat niet op: Nederlanders komen vooral in aanraking met poëzie in mondelinge vorm. Poëzie is voor de meeste volwassenen een sociaal fenomeen dat collectief wordt ervaren. Een belangrijke reden voor mensen om poëzie te ervaren is dat zij geraakt willen worden of aan het denken gezet, maar ook de praktische reden – op zoek naar een gedicht voor een speciale gelegenheid – is belangrijk.

Voor veel mensen smaakt de poëzie die zij zomaar tegenkomen naar meer. Bijna de helft van de volwassen Nederlanders wil daarna meer poëzie lezen of horen. Van der Starre stelt dan ook vast dat er voor uitgevers, boekhandelaren, bibliotheken en het onderwijs mogelijkheden zijn voor poëziebevordering.

Het onderzoeksrapport Poëzie in Nederland. Een onderzoek naar hoe vaak en op welke manieren volwassenen in Nederland in aanraking komen met poëzie (2017) is vanaf 15 september gratis te downloaden op de site van Stichting Lezen. Op zaterdag 16 september overhandigt Van der Starre tijdens een jubileumborrel van de Nacht van de Poëzie in Utrecht het eerste exemplaar van het rapport aan Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin.

Kila van der Starre is als promovendus verbonden aan de vakgroep Moderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Utrecht. Klik hier voor meer informatie over haar onderzoek. Eerder lanceerde zij in het kader van haar proefschrift de crowdsourcingwebsite straatpoezie.nl.