Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Vacatures en oproepen

Stageplaats ‘Bredero 2018’

Hoe maak je het werk van een zeventiende-eeuwse auteur interessant voor een breed publiek? Wil jij je met die vraag bezighouden, lees dan onderstaande stagevacature!

 

Voor het ontwikkelen van activiteiten voor het 400ste sterfjaar van Bredero in 2018 zijn we op zoek naar een of meerdere studenten die in zijn/haar/hun stage mee willen werken aan het opzetten, organiseren, uitwerken en verder helpen ontwikkelen van een kleine tentoonstelling, een stadswandeling en een website voor een breed publiek (opening maart  2018; www.Bredero2018.nl). Het doel van de stage is een gebruiksklaar product voor de activiteiten te helpen maken.

 

  1. Tentoonstelling: Bredero in 2018

Er komt een kleine tentoonstelling rond Bredero (zijn werk, zijn leven en receptie). Locatie: Bijzondere Collecties (UB van de UvA) en het Allard Pierson Museum (AP live). Taken van de stagiair: het verzamelen en sorteren van al geselecteerde materialen. De toelichting bij de objecten redigeren. De stagiair helpt bij het laten inspreken van de toelichtingen op een geluidsband en kan eventueel ook zelf inspreken. De ingesproken teksten worden omlijst met muziek- en tekstfragmenten van Bredero. Die fragmenten worden nog of zijn al geselecteerd (extern). Voor het inspreken zijn al personen bereid gevonden.

  1. Stadswandeling

Het verder uitwerken van teksten voor een stadswandeling met als thema Bredero 2018 (in het oude centrum van Amsterdam). Een belangrijk deel van het materiaal ligt klaar. Taken van de stagiair: helpen bij de uitwerking van de beschikbare teksten en de verdere vormgeving tot een eindproduct dat gereed is voor digitalisering. Helpen bij het regelen van sessies voor het inspreken van teksten. De stagiair kan eventueel ook zelf inspreken.

 

  1. Website

Op de website die het Brederojaar 2018 begeleidt, worden korte stukjes tekst, geluidsfragmenten, afbeeldingen, blogs en vlogs geplaatst. Taken van de stagiair: in samenspraak met de websiteredacteur teksten, geluid, afbeeldingen en filmpjes verzamelen, zonodig redigeren en plaatsen. Dit gebeurt op basis van beschikbaar materiaal (de stagiair hoeft dat dus niet zelf te maken maar kan wel input leveren). De stagiair helpt ook bij de verdere vormgeving tot een eindproduct dat geschikt is voor presentatie ervan op de website – de website is in aanbouw en kan al gedeeltelijk bekeken worden). Hulp bij het regelen van sessies voor het inspreken en filmen. Voor het inspreken en acteren zijn al personen bereid gevonden. Een belangrijk deel van het materiaal ligt klaar of wordt extern geleverd. Contacten met aanleveraars worden onder leiding van de websiteredacteur uitgevoerd.

 

Praktische informatie

Van de stagiair wordt affiniteit met zeventiende-eeuwse literatuur (Bredero) gevraagd. Aangezien de producten gemaakt worden voor een breed publiek wordt van de stagiair enig inzicht gevraagd in het presenteren van historisch materiaal voor een publiek van belangstellenden zonder veel voorkennis, onder anderen leerlingen uit het voortgezet onderwijs en leerders van Nederlands als tweede taal. Handigheid in het het bewerken van geluidsfragmenten, afbeeldingen en websites is een pre. Inhoudelijke kennis van het werk van Bredero strekt tot aanbeveling maar is niet per se noodzakelijk.

Het betreft een stage, waarbij de criteria van de UU voor een BA-stage gelden. Lengte van de stage in overleg. Onkosten voor het reizen worden vergoed.

 

Begeleiding

De stage vindt plaats bij de Stichting Bredero 2018. Voor deze Stichting begeleidt Jeroen Jansen alle werkzaamheden van de stagiairs, onder supervisie van Lia van Gemert, bestuurslid van de Stichting.

 

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met
dr. Jeroen Jansen: j.jansen@uva.nl of:

Jeroen Jansen
Neerlandistiek/Adviesraad Stichting Bredero 2018
Universiteit van Amsterdam
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam

Adres van de website: www.Bredero2018.nl