Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

KNAW: Nederland heeft dringend behoefte aan een taalbeleid

We moeten verstandiger en efficiënter omgaan met de talen in ons land, en daar heldere keuzes bij maken. Nederland is een meertalige samenleving geworden en daar is beleid voor nodig, schrijft de KNAW in het rapport Talen voor Nederland dat gister is verschenen.

Uit het persbericht:

‘Het Nederlands zelf heeft een brede basis nodig, en het leren van Nederlands zou laagdrempelig moeten zijn, voor vluchtelingen en immigranten, maar ook voor expats en internationale studenten. Daarnaast moeten we verder kijken dan het Engels en beter gebruikmaken van aanwezige talenkennis.’

‘In de academische wereld is bij de letterenfaculteiten al heel veel kennis over uiteenlopende talen, maar ook over hoe die het best onderwezen kunnen worden, en over geschikte software om dat te ondersteunen. De universitaire talensector zou een Talenplatform op moeten richten dat de kennis bundelt en fungeert als doorgeefluik naar beroepsgroepen die daar gebruik van willen maken.’

Het rapport is hier te downloaden.