Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Uncategorized

Poëziesymposium ‘Poëzie in de klas – Als je goed om je heen kijkt’ in Utrecht

De inschrijving is geopend voor de studiemiddag Poëzie in de klas – Als je goed om je heen kijkt op dinsdag 30 oktober 2018 in Utrecht. Tijdens dit symposium onderzoeken we hoe de vele manieren waarop poëzie tot ons komt een plaats heeft – of zou kunnen krijgen – in het onderwijs.

De middag wordt geopend door Kila van der Starre, promovendus bij Moderne Nederlandse Letterkunde aan de UU. Zij onderzoekt voor haar proefschrift hoe mensen buiten het boek om in aanraking komen met poëzie. Haar bevindingen bieden ook kansen voor het onderwijs.

Jeroen Dera, neerlandicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zal vertellen hoe poëzie kan worden ingezet in andere domeinen van het schoolvak Nederlands.

 

Verder zijn er workshops, verzorgd door Corina Breukink, Hans Das, Babs Gons, Lucas Hirsch en Maarten van der Graaff. Zij richten zich op uiteenlopende onderwerpen als spoken word, het belang van voordracht, digitale poëziegames, lyrische ontwikkeling van leerlingen en poëzieleesdidactiek.

Daarnaast krijgen makers van bijzondere poëzie-initiatieven de kans zichzelf bij het publiek te introduceren.

Het symposium vindt plaats in het Auditorium van University College Utrecht. Deelname kost €20,-, inclusief de uitgave woorden temmen.

Voor meer informatie en inschrijven, bezoek: https://www.lezen.nl/nl/poeziesymposium

Het symposium is een initiatief van de Universiteit Utrecht i.s.m. het Nederlands Letterenfonds en Stichting Lezen.