Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Vacatures en oproepen

Stagevacature bij De Tweede Verdieping in Nieuwegein

Bibliotheek De Tweede Verdieping in Nieuwegein is op zoek naar jou! Vorig jaar heeft een studente uit de MA Neerlandistiek er stage gelopen en dat beviel zo goed dat de bibliotheek nog meer studenten zoekt (BA-studenten ook toegestaan). Hieronder vind je de vacaturetekst.

Stageplek voltijd / deeltijd voor studenten Nederlands met specialisatie laaggeletterdheid/ NT2

Bibliotheek De tweede verdieping is een kleine, dynamische organisatie in Nieuwegein en is meer dan een bibliotheek. Onze bibliotheek ontwikkelt zich als een ‘third place’: de huiskamer van de stad. Met ons Taalplein, gezondheidsinformatie, de Media Makerspace en het PLUS-café willen we relevant zijn in het dagelijks leven van alle Nieuwegeiners. We beschikken over een aanzienlijke fysieke en digitale collectie taalontwikkelingsmateriaal en bieden een divers taaloefenaanbod voor NT2- ers en NT-1ers. Hierbij leggen we dwarsverbanden met thema’s uit het sociaal domein zoals ‘gezondheid’, ‘geldzaken’ en ‘werk’.

Wij zoeken gemotiveerde studenten Nederlands laaggeletterdheid/ NT2/ (BA/ Master) die ons op theoretisch en praktisch vlak kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van onze programma’s op het gebied van taalontwikkeling, laaggeletterdheid, bij de Taalbrigade NT1 en NT2, Geldwijs en Taal @ werk.

Theoretisch: het toepassen van kennis op gebied van laaggeletterdheid en NT2 in onze programma’s. Het in kaart brengen van laaggeletterdheid in Nieuwegein. en het motiveren van effecten van taal op gezondheid.

Praktisch: Het ontwikkelen van gericht taalaanbod, kennisoverdracht aan NT1 en NT2-vrijwilligers, werken met NT1- en NT2 doelgroepen.

De stagiair(e) wordt begeleid door de coördinator informele educatie en culturele programmering in de bibliotheek. Er is geen stagevergoeding beschikbaar. Wel biedt De tweede verdieping een mooie leer- en werkervaringsplek, met veel flexibiliteit en ruimte voor ontwikkeling en experiment.

Voor meer informatie kun je terecht bij Gina van den Berg, coördinator informele educatie en culturele programmering via g.vandenberg@detweedeverdieping.nu / 030-6045834

Je vindt bibliotheek De tweede verdieping op Stadsplein 1c in Nieuwegein. Zie ook: www.detweedeverdieping.nu