Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

De (Utrechtse) Neerlandistiek in zeven kennisclips

Daar zijn ze dan: de kennisclips van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur! De nieuwe reeks van zeven filmpjes laat docenten en onderzoekers aan het woord over actueel Utrechts onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur.

De kennisclips zijn vooral bedoeld voor middelbare scholieren die een studie Nederlands overwegen of bijvoorbeeld een profielwerkstuk willen schrijven, maar ook voor geïnteresseerden in de Nederlandse taal en cultuur zijn ze het bekijken waard.

In de introductieclip legt Frits Spits uit waarom aandacht voor taal zo belangrijk is. In de zes andere clips staat het thema ‘diversiteit’ centraal; op uiteenlopende manieren wordt gedemonstreerd hoe diversiteit in de Nederlandse taal en cultuur een rol speelt. Daarbij komt niet alleen lopend onderzoek in beeld, maar laten de docenten ook zien waar kennis uit hun onderzoek in de praktijk wordt toegepast.

De serie belicht onder andere normen over taalvariatie door de eeuwen heen, de relatie tussen meertaligheid en identiteitsvorming, oplossingen voor het produceren van begrijpelijke medische teksten zoals bijsluiters, de grenzen van meningsuiting in Nederlandse liedcultuur en de functie van literatuur bij het beter begrijpen van diversiteit in de samenleving. De clips maken ook duidelijk hoe belangrijke computationeel onderzoek voor de Neerlandistiek is: grote digitale corpora maar ook digitale analysetools geven tal van mogelijkheden om grootschalig, interdisciplinair en diachroon onderzoek te doen.

Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde zegt over de serie: ‘De kennisclips laten de academische wereld van de Neerlandistiek zien die veel groter is dan leerlingen uit het schoolvak Nederlands kennen. Het accent ligt in dat schoolvak op vaardigheden, terwijl de kennisclips laten zien hoe naar de Nederlandse taal en cultuur onderzoek wordt gedaan. De kennisclips kunnen door docenten Nederlands worden ingezet om inhoudelijke diepgang aan het schoolvak Nederlands te geven.’

Bekijk de filmpjes zelf via YouTube!

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de site van de UU en het bericht op Neerlandistiek.