Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Agenda

17 november 2018
Aula van De Werkplaats, Kees Boekelaan 12, 3723 BA Bilthoven

Ida Gerhardtsymposium 2018: ‘Orpheus liet de stenen dansen’

Zaterdagmiddag 17 november 2018
Aula van De Werkplaats
Kees Boekelaan 12, 3723 BA Bilthoven

Organisatie: Ida Gerhardtgenootschap & De Werkplaats, Bilthoven

Programma
13.00-13.30 uur: Inloop; koffie en thee.
13.30-13.45 uur: Woord van welkom door voorzitter Mieke Koenen.
13.45-14.45 uur: Marc van Oostendorp (Hoogleraar Nederlands en Academische
Communicatie, Radbouduniversiteit) over metrum en ritme in Gerhardts poëzie.
14.45-15.15 uur: Voordacht door dichter-schrijver Ingmar Heytze.
15.15-15.45 uur: Pauze.
15.45-16.45 uur: Schrijver-classicus Marijn Backer over de uitgangspunten van de
Kees Boekeschool, gevolgd door een creatieve verwerkingsopdracht o.l.v.
Neerlandici van De Werkplaats en hun leerlingen.
17.00-18.00 uur: Borrel en presentatie van Jaarboek Schriftuur 2018: aanbieding van het eerste exemplaar aan Ad ten Bosch, erfgenaam van Ida Gerhardt en auteur.

Inschrijving en nadere informatie: secretariaat@idagerhardtgenootschap.nl

Toegangsprijs: € 15; € 12,50 voor donateurs van het Gerhardtgenootschap;
Studenten en middelbare scholieren: gratis.

‘Orpheus liet de stenen dansen’ is een citaat uit: Ida Gerhardt, De adelaarsvarens.