Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

Nieuw nummer tijdschrift Early Modern Low Countries

Het meest recente nummer van het multidisciplinaire Open Access tijdschrift Early Modern Low Countries (EMLC), nummer 2018-2, staat nu online. In dit nummer publiceerde Cora van de Poppe een artikel waarin zij eerste resultaten presenteert van haar promotieonderzoek naar talige strategieën van zeventiende-eeuwse auteurs (onderdeel van het NWO-project Language Dynamics in the Dutch Golden Age van Feike Dietz en Marjo van Koppen). In haar artikel belicht Cora de strategieën van een remonstrantse weduwe in haar egodocument om zichzelf in te dekken voor verdere vervolging.

EMLC is gewijd aan de studie van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen tussen 1500 en 1800. Het tijdschrift is een initiatief van de werkgroepen De Zeventiende Eeuw en De Achttiende Eeuw en wordt uitgegeven door Uopen Journals. EMLC verschijnt twee keer per jaar.

EMLC is hét trefpunt voor excellent academisch onderzoek naar alle aspecten van de vroegmoderne Lage Landen en hun overzeese gebiedsdelen. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe nummers of andere ontwikkelingen rondom het tijdschrift, dan kunt u zich op de website registreren als lid van de online gemeenschap.

EMLC is een peer-reviewed tijdschrift. Nieuwe bijdragen kunnen doorlopend worden ingediend. De redactie verwelkomt artikelen op de terreinen van geschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis en aanverwante vakgebieden en ontvangt ook graag suggesties voor recensies en signalementen. Meer informatie voor aspirant-auteurs is te vinden op de website.

De inhoudsopgave van nummer 2018-2:

 

Artikelen

Slavery, Sympathy, and White Self-Representation in Dutch Bourgeois Theater of 1800

Sarah Josephine Adams

 

‘Only the strangest and most horrible cases’: The Role of Judicial Violence in the Work of Jan Luyken

Michel van Duijnen

 

Contested Rights: Clerical and Lay Authority in the Holland Mission

Jaap Geraerts

 

The Shaping of an Innocent Martyr. The Linguistic Strategies of the Remonstrant Widow Willemken van Wanray (ca. 1573-1647)

Cora van de Poppe

 

Ignis artificiosus. Images of God and the Universe in Rubens’s Depiction of Antique Shields

Teresa Esposito

 

Recensies

Hans Bots, De republiek der letteren. De Europese intellectuele wereld, 1500-1760

Dirk van Miert

 

Pierre Horn, Le défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse; Bart Verheijen, Nederland onder Napoleon; Kees Schaapveld, Bestuur en bestuurders van Nedermaas, 1794-1814

Martijn van der Burg

 

Frans-Willem Korsten, A Dutch Republican Baroque

Arthur Weststeijn

 

Judith Pollmann, Memory in Early Modern Europe, 1500-1800

Brecht Deseure

 

Jochai Rosen, Jacob Duck c. 1600-1667, Catalogue Raisonné

Paul Janssen

 

René van Stipriaan, De Hartenjager. Leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. Bredero

Ton van Strien

 

Signalementen

Francisco de Brito Freire, Bahia, Recief en ander ongerief. Het einde van het Nederlandse tijdperk in Brazilië

Markus Bardenheuer

 

Heleen B. van der Weel, François en Pieter Hemony: Stadsklokken- en Geschutgieters in de Gouden Eeuw

Esther Van Raamsdonk

 

Simon Groenveld, Facetten van de tachtigjarige oorlog. Twaalf artikelen over de periode 1559-1652

Helmer Helmers

 

Voor meer informatie over EMLC kunt u de website raadplegen (www.emlc-journal.org) of contact opnemen met een van de leden van het redactionele team.