Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

Verschenen: Syntax of Dutch

De Syntax of Dutch is een achtdelig naslagwerk dat zich richt op de syntaxis (de leer van de zinsbouw en woordgroepen) van het Nederlands. Na delen over de zelfstandig naamwoord-groep, bijvoeglijk naamwoord-groep, voorzetselgroep en werkwoordgroep, is nu het deel over coördinatie en ellipsis verschenen. Bij coördinatie (of: nevenschikking) zijn gelijkwaardige woorden, woordgroepen of zinnen in een reeks naast elkaar geplaatst en met elkaar verbonden. In de meeste gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van een nevenschikkend voegwoord, zoals in: Jan en Marie kochten een mooie maar dure auto, en Jan huilde want hij was gevallen. Ellipsis (ook wel: ellips) is het verschijnsel dat er een of meer woorden worden weggelaten in een woordgroep of zin, zoals in Jan heeft twee boeken gekocht en Marie drie tijdschriften, en Jan heeft een blauwe en Marie heeft een paarse auto gekocht. In het boek worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: de aard en het gedrag van nevenschikkende voegwoorden, de syntactische structuur van nevenschikkingen, en mogelijke en onmogelijke vormen van ellipsis.

  • Titel: Syntax of Dutch: Coordination and Ellipsis.
  • Auteurs: Hans Broekhuis & Norbert Corver
  • Uitgever: Amsterdam University Press, 2019
  • ISBN: 9789463720502 (394 pagina’s)
  • https://www.aup.nl/nl/book/9789463720502/syntax-of-dutch