Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Agenda

14 maart 2019
19:30 - 22:00
Drift 21, zaal 1.05

Stagenacht RMA Nederlandse Literatuur en Cultuur

RMA Nederlandse literatuur en cultuur presenteert: Stagenacht 2.0

Hoe kun je als letterkundige ander licht werpen op de collectie van het Nationaal Archief? Wat kun je met jouw academische achtergrond bijdragen aan het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat deBuren? Wat voor onderzoek vindt er eigenlijk plaats op instituten buiten de Universiteit Utrecht en hoe kun jij je bewegen in contexten buiten de academische muren? Ben je nieuwsgierig naar antwoorden op deze vragen? Kom dan op donderdag 14 maart naar de stagenacht van de RMA Nederlandse literatuur en cultuur. Na afloop kan er bijgekomen (en genetwerkt) worden op een borrel.

Voor de eerstejaars een uitgelezen kans om inspiratie (en voorkennis) op te doen voor hun eigen stage volgend jaar. Voor andere geïnteresseerden biedt deze avond een mooi inkijkje in wat er allemaal gebeurt in deze RMA en welke mogelijkheden er zijn voor letterkundigen in algemenere zin. Neem, als RMA-student, dus gerust een introducee mee als je denkt dat hij/zij/x geïnteresseerd is in dit programma – bijvoorbeeld in een van de vertegenwoordigde stageplekken of, als je geen concurrentie ducht, om inspiratie op te doen over de onderzochte onderwerpen.

Wat: Stagenacht RMA Nederlandse literatuur en cultuur
Wanneer: donderdag 14 maart 2019
Hoe laat: 19.30 – 21.45 (aansluitend borrel)
Waar: Drift 21, zaal 1.05
Aanmelden (niet verplicht, wel gewenst): stuur een mailtje naar Alie Lassche.

Programma

19:20   Inloop
19:30   Woord van welkom
19:35   Presentatie door Margaret Steenbakker & Sander Bax (Tilburg University)
‘Schrijvers en kranten 1880-1920: auteurschap, media en gender’
19:55  Vragenronde Margaret
20:00   Presentatie door Tessa van de Warenburg (Nationaal Archief, Den Haag)
‘Het Nationaal Archief: onderzoek doen voor een Tweede Wereldoorlogtentoonstelling’
20:15   Vragenronde Tessa
20:20   Presentatie door Alie Lassche & Folgert Karsdorp (Meertens Instituut, Amsterdam)
‘De vroegmoderne Top30.000. Populariteit en herhaling in de Liederenbank’
20:40   Vragenronde Alie

20:45   Pauze

20:55   Presentatie door Pepijn de Groot & Willem Bongers-Dek (deBuren, Brussel)
                                 ‘Bonden met deBuren. Culturele kennis, kunde, connecties en kameraadschap opdoen in Brussel’
21:15   Vragenronde Pepijn
21:20   Presentatie door Anne Sluijs (Universiteit Antwerpen)
‘Genderafhankelijke literaire maatstaven? Waarom vrouwelijke auteurs minder en lagere beurzen ontvangen van het Vlaams Fonds voor de Letteren’
21:35   Vragenronde Anne
21:40   Discussie & afsluiting
21:45   Richting borrel (in één van Utrechts etablissementen)