Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Agenda

18 november 2020
15:00 - 17:00
Online

Tiele webinar: Auteurs en verdiensten door de eeuwen heen

Op woensdag 18 november organiseert de Tiele Stichting een webinar over auteurschap. Tijdstip: van 15.00-17.00u

Deelnemen? Ga naar https://attendee.gotowebinar.com/register/242065591435482892 Je kunt je via deze link aanmelden en ontvangt dan automatisch een bevestiging met link naar het webinar.

Tijdens het webinar staan de resultaten centraal van diachroon onderzoek naar de praktijk en beeldvorming van het verdienen door literair auteurs, waar een groep onderzoekers van verschillende universiteiten de afgelopen jaren aan gewerkt heeft (zie ook het themanummer van Nederlandse letterkunde dat afgelopen voorjaar verscheen). Onder hen ook de Utrechtse neerlandici Laurens Ham en Nina Geerdink.

Inleiding: ook de literaire wereld heeft volop te maken met de gevolgen van de Coronacrisis: schrijvers leven zelden alleen van de boeken die ze publiceren, maar moeten het juist ook hebben van voordrachten, optredens op scholen en workshops. Wie onderzoek doet naar verdiensten van schrijvers door de eeuwen heen, kan vaststellen dat ze altijd zoveel verschillende klussen met elkaar hebben moeten combineren, en begrijpt des te beter waarom ook schrijvers in deze crisis al snel in moeilijkheden kunnen raken. In deze Webinar bespreken vijf onderzoekers van verschillende Nederlandse en Vlaamse universiteiten de turbulente relatie tussen geld en auteurschap vanaf de middeleeuwen tot nu. Wat was de rol van het mecenaat, wat voor soort nevenverdiensten hadden auteurs, wat is er bijzonder aan Nederlandse toneeldichters, wat levert het stadsdichterschap op en hoe zit het met de beeldvorming rond verdienen?

 

Programma

Jeroen Salman:          Inleiding (5 min)

Helleke den Braber:   ‘Schrijven was altijd al schnabbelen. Praktijk en beeldvorming van het economisch profijt van de literaire auteur door de eeuwen heen’. (10 min)

Laurens Ham:            ‘Naar een diachrone blik op de verdiensten van Nederlandstalige auteurs’.  (10 min)

Nina Geerdink:          ‘Loon, lust, liefdadigheid. Verdienen aan het schrijven van toneelteksten door de eeuwen heen’ (10 min)

Remco Sleiderink:      ‘Krijg je nog rente voor een lied? Stadsdichterschap als eer en verdienste door de eeuwen heen’ (10 min)

Jeroen: vragen en discussie   (20 min)

Sprekers

Helleke van den Braber is hoogleraar Mecenaatstudies aan de Universiteit Utrecht (sinds 2020) en universitair docent Cultuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen (sinds 2002). Ze promoveerde in 2002 op een onderzoek naar mecenaat in de Nederlandse literatuur tussen 1900 en 1940. Sindsdien doet ze onderzoek naar de theorie en geschiedenis van het geven aan cultuur, naar burgerschap en kunstenaarschap, en naar de pro­ductieve en complexe uitwisseling tussen weldoeners en kunstenaars. E-mail: h.m.vandenbraber@uu.nl

Nina Geerdink is universitair docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In het kader van haar NWO-Veni-project (2016-2020) onderzoekt zij de verdienmogelijkheden van auteurs in de vroegmoderne tijd in relatie tot het discours daarover. E-mail: n.geerdink@uu.nl

Laurens Ham is universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij werkt momenteel aan een NWO-Veni-project (2018-2022) over de rol van Nederlandse auteurs in het literatuurbeleid en aan een publieksstudie over Nederlandstalige protestliedjes. E-mail: l.j.ham@uu.nl

Jeroen Salman is universitair docent literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek op het terrein van vroegmoderne, populaire literatuur en boekgeschiedenis. Hij leidt een Europees netwerk dat zich richt op comparatief onderzoek naar populair drukwerk in de periode 1450-1900. E-mail: j.salman@uu.nl

Remco Sleiderink is hoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. De handschriftelijke overlevering en het ontstaan van literatuur in de dynamiek tussen hof en stad hebben zijn bijzondere belangstelling. E-mail: remco.sleiderink@uantwerpen.be