Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderwijs

Stageplek

Vacature Stageplaats (BA/MA) Universiteitsbibliotheek Utrecht

Bij de afdeling Bijzondere Collecties (http://bc.library.uu.nl/nl) van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is en stageplek beschikbaar voor een student met boekhistorische en/of digitale belangstelling. De UBU heeft een omvangrijke collecties handschriften, gedrukte boeken van vóór 1901, zeldzame en kostbare gedrukte werken van latere datum en land- en zeekaarten. De bibliotheek draagt de zorg voor de verwerving, conservering, ontsluiting en beschikbaarstelling van dit materiaal. […]

Lees meer

Bouw je eigen digitale bibliotheek

Op 30 oktober kun je naar een lezing van journalist Ewoud Sanders over het zelf bouwen van een digitale bibliotheek. Sanders adviseert iedereen die langs digitale weg onderzoek wil doen zelf zo’n bibliotheek op te bouwen, en met een simpel voorbeeld kun je al zien waarom. Als je bijvoorbeeld in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren de functie ‘doorzoek de hele tekst’ gebruikt (linkermenu) krijg je andere resultaten dan als je de PDF van die tekst na downloaden met CTRL+f doorzoekt. En zo heeft elke zoekmachine en elke digitale collectie zijn beperkingen die je deels kunt omzeilen door zelf collecties aan te leggen.

De lezing vindt plaats aan de VU. Toegang is kosteloos, aanmelding verplicht, via: secretariaat.ub@vu.nl.

Lees meer

1 oktober: avond over vakbeoefening

Vanaf september 2014 is er niet alleen veel aan het onderwijs van de opleiding Nederlands veranderd, er is ook een groeiende aandacht voor het thema vakbeoefening. Er worden momenteel verschillende…

Lees meer

Redactiestagiair(e) voor het radioprogramma Kunststof (HBO/WO)

Kunststof Radio, het programma van de NTR over cultuur en media op Radio 1, heeft vanaf maandag 1 september 2014 plaats voor een stagiair(e) voor de duur van zes maanden. Het gaat om 32 uur per week, van maandag t/m donderdag.

Programma-info: Kunststof radio wordt van maandag tot en met vrijdag live uitgezonden tussen 19 en 20 uur vanuit de Desmet Studio’s in Amsterdam. De redactie van het programma werkt vanuit het NTR/Vara-gebouw op het Mediapark in Hilversum. Kijk hier voor meer informatie.

Lees meer

Educatieve websites rond liedcultuur maken?

KatootjeMorgen is de presentatie van Dutch Songs On Line. Dat is een digitaliseringsproject dat tot doel had 50.000 Nederlandse liedteksten geschreven voor 1900 on line te zetten.

Het komende jaar zullen rond die liedteksten educatieve websites gemaakt gaan worden voor middelbare scholieren, opgezet bijvoorbeeld naar dit model of dit model. Mocht je in het kader van stage of scriptie of eindwerkstuk aan het maken van zo’n website mee willen werken, kun je je melden bij Dieuwke van der Poel (d.e.vanderpoel@uu.nl) of Els Stronks (e.stronks@uu.nl).

Die websites zouden kunnen gaan over canonvorming in de Nederlandse liedcultuur, maar ook de geschiedenis van een een enkel lied. Wat is het verband tussen sommige populaire twintigste-eeuwse en het Antwerps Liedboek uit 1544? En: ouders en kinderen zingen nu zonder problemen ‘Ik ben met mijn Katootje naar de botermarkt gegaan…’, maar hoe schunnig waren eigenlijk de 18e-eeuwse liederen waar die moderne tekst op gebaseerd is?

Lees meer

Stages bij uitgeverij De Geus

logo-small_De GeusBij uitgeverij De Geus vind je een hele reeks aan stagemogelijkheden. Meer informatie vind je hier.

De Geus typeert zichzelf op zijn website aldus: “De Geus was in Nederland de eerste uitgeverij die een scherp oog ontwikkelde voor literair talent in de moderne multiculturele samenleving. Midden jaren tachtig gaf De Geus werk uit van de Turkse Nederlander Halil Gür. Later volgden onder meer de succesvolle debuten van Kader Abdolah (De adelaars, 1993), Yasmine Allas (Idil, een meisje, 1998), Vamba Sherif (Het land van de vaders, 1998), Veronica Toumanova (Ster, sterveling, 2002). Zij wonen en werken nu in Nederland, maar zijn oorspronkelijk afkomstig uit respectievelijk Iran, Somalië, Liberia en Rusland.”

Lees meer