Op het facultaire YouTube kanaal is een korte film te zien over de collegereeks rond 'Visual Literacy' die vorig voorjaar door Studium Generale verzorgd werd. Met onder andere een optreden van Ted Sanders, die stelt dat onze visuele geletterdheid bepaald wordt door onze 'mind set', en dat daarin het interpreteren van beelden niet afwijkt van het interpreteren van tekst. Els Stronks" />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderwijs

Visuele geletterdheid

Op het facultaire YouTube kanaal is een korte film te zien over de collegereeks rond ‘Visual Literacy’ die vorig voorjaar door Studium Generale verzorgd werd. Met onder andere een optreden van Ted Sanders, die stelt dat onze visuele geletterdheid bepaald wordt door onze ‘mind set’, en dat daarin het interpreteren van beelden niet afwijkt van het interpreteren van tekst. Els Stronks

Lees meer

Aangenaam (opnieuw) kennis te maken: Erwin Mantingh

Sinds 1 augustus ben ik terug op het Departement Nederlands aan de Trans, het gebouw waar ik tot 2000 ook al onder de hanenbalken werkte. Daarnaast ben ik verbonden aan het Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU, het voormalige IVLOS), dat zetelt op de Uithof. Als vakdidacticus Nederlands en lerarenopleider volg ik René van de Kraats op en ga ik onderwijs geven in de educatieve minor en master. […] Erwin Mantingh

Lees meer

De Boekenkrant zoekt studentschrijvers

Houd jij van lezen én schrijven? Dan is dit misschien iets voor jou! De Boekenkrant belicht recent verschenen of gezien de actualiteit relevante titels, van literatuur tot en met non-fictie. Het wordt in een oplage van 21.000 exemplaren verspreid via boekhandels, scholen en bibliotheken in Nederland en Vlaanderen. […]

Lees meer

Softwareproject

Onderdeel van de opleiding Informatica van de UU is het zogenoemde ‘software-project’ dat studenten in groepen van 10 een half jaar lang uitvoeren om een software product te bedenken, documenteren en uitvoeren. Ze kunnen kiezen uit opdrachten die bedrijven en instellingen kunnen indienen. Nu kiezen die studenten meestal voor het maken van mooie App’s voor bedrijven, zoals deze ski-atlas, maar als vroegmodernisten hebben we ons toch ook in deze competitie gewaagd, in de hoop dat de studenten ook wel ons collaboratory voor onderzoek naar geannoteerde boeken willen bouwen – en misschien ook wel een App willen maken voor ons? We schreven een wervende tekst, en werden uitgekozen. Nu zien hoe wij het doen als opdrachtgevers! Els Stronks

Lees meer

Introductie eerstejaars: een verslag

‘Wat heb jij met je stem gedaan?’, was het eerste dat ik te horen kreeg van mijn huisgenoot toen ik afgelopen vrijdag terugkeerde uit Alphen aan de Rijn. ‘En poeh, die wallen onder je ogen zien er ook niet al te best uit!’. De introductie van de eerstejaars studenten zat erop, en wat was het leuk geweest. […]

Lees meer

Naar een Utrechts onderwijsmodel 3.0

Onderwijsdirecteur Nederlands Paul Wackers is de komende jaren een van de trekkers van de projectgroep die aan het Utrechtse onderwijsmodel 3.0 gaat werken. Met die vernieuwing wil de Universiteit Utrecht – die landelijk de hoogste studierendementen heeft en koploper op het gebied van onderwijsvernieuwingen – het onderwijs verder optimaliseren, aldus rector Bert van der Zwaan. Meer informatie over de projecten is hier te vinden, en in DUB stond eerder ook al een bijdrage.

Lees meer

Docent gezocht

Het bedrijf Global LT is op zoek naar een docent Nederlands voor iemand in Bosch en Duin die een avond per week onderwijs wil krijgen. Wie meer wil weten, kan contact opnemen met Sara Sodero: SSodero@global-lt.com. Els Stronks

Lees meer

Opbrengsten van de MA cursus “De visioenen van Hadewijch”

Zes Utrechtse studenten, één Antwerpse hoogleraar, Hadewijchs veertien visioenen en tien weken. Dat waren de ingrediënten aan het begin van het derde kwartaal van het academisch jaar 2010-2011. Doel van het college was nader in te gaan op de herkomst en de betekenis van de beelden die Hadewijch gebruikt heeft in haar visioenen. Is dat een haalbare kaart in de relatief korte periode die hun ter beschikking stond? De vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden. Hadewijchs visioenen zijn gecompliceerd, oneindig rijk aan beeldspraak en kennen een gelaagdheid in betekenis die de lezer van nu dwingt te kruipen in de huid van …ja van wie eigenlijk? Want voor wie heeft Hadewijch haar visioenen nu eigenlijk geschreven? […]

Lees meer

En het andere deel van het tweeluik: “Korte verhalen in verzamelhandschriften”

Aan het begin van het afgelopen academiejaar kregen studenten taal- en letterkunde van de Universiteit Antwerpen de mogelijkheid het vak Middelnederlandse letterkunde op te nemen in hun masteropleiding. Het gaat om een project in samenwerking met de Universiteit Utrecht waarbij studenten kennismaken met de aanpak van de onderwijsactiviteiten in Nederland en het daar gevoerde onderzoek. Momenteel is de Universiteit Utrecht bezig met een onderzoekproject naar ‘The Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collections from a European Perspective’. Vanuit dit onderzoek kwam Bart Besamusca de colleges Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen verzorgen. […]

Lees meer