Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderwijs

Zoek de fout: ‘Succes is een keuze.’

Willem Bongers-Dek, adjunct-directeur bij het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, sprak op 20 juni 2017 tijdens een alumni-avond van de RMA Nederlandse literatuur en cultuur een column uit die zo memorabel was dat…

Lees meer

Reuring in de media over Nederlandstalig Nederlands

Afgelopen week zijn verschillende mediaberichten verschenen over de verengelsing van het hoger onderwijs, meer in het bijzonder onze eigen opleiding Nederlands. Aanleiding was het opiniestuk van Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen)…

Lees meer

De Spaansche Brabander in Utrecht

Op donderdag 30 november heeft een afvaardiging van theatergroep De Kale een leesvoorstelling gegeven aan studenten van de bachelorcursus Nederlandse taal en teksten door de eeuwen heen. Tijdens de voorstelling…

Lees meer

Studentendebat: Engels of Nederlands in het WO?

Door Jacomine Nortier Op 8 december hebben studenten in het kader van de cursus Meertaligheid in Nederland vroeger en nu gedebatteerd over het gebruik van Engels/Nederlands in het wetenschappelijk onderwijs….

Lees meer