140422130908.europa.resized.200x0De rechten voor het boek Europa Europa! Over dichters van de Grote Oorlog van Geert Buelens zijn verkocht aan het Britse Verso Books, één van de grootste onafhankelijke uitgeverijen in het Engelse taalgebied. Deze uitgever zal het boek zowel in Groot Brittannië als in de Verenigde Staten uitbrengen, meer details vind je hier. Op 11 april verscheen ook al de de Duitse vertaling, onder de titel Europas Dichter und der Erste Weltkrieg." />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderzoek

Europa! Europa! nu ook in het Engels

140422130908.europa.resized.200x0De rechten voor het boek Europa Europa! Over dichters van de Grote Oorlog van Geert Buelens zijn verkocht aan het Britse Verso Books, één van de grootste onafhankelijke uitgeverijen in het Engelse taalgebied. Deze uitgever zal het boek zowel in Groot Brittannië als in de Verenigde Staten uitbrengen, meer details vind je hier. Op 11 april verscheen ook al de de Duitse vertaling, onder de titel Europas Dichter und der Erste Weltkrieg.

Lees meer

Excuus!

excuusHet onderzoek van Daniel Janssen naar excuses als taalhandelingen vordert. Vandaag in de Volkskrant weer een bijdrage waarin die vorderingen op de voet gevolgd worden.

Lees meer

De ongetemde tong

280_99999_5332_9789087044107.pcovr.VeldhuizenNet verschenen is het proefschrift van Martine Veldhuizen, tot vorig jaar AiO in Utrecht. Het proefschrift is getiteld: De ongetemde tong. Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550). Het verscheen bij Verloren in Hilversum. Het gaat over de vraag welke opvattingen over liegen, lasteren en schelden Middelnederlandse teksten geschreven tussen 1300 en 1550 te zien geven.

Lees meer

Luistertaal in de Telegraaf

De Universiteit Utrecht heeft op de wetenschapspagina van de Telegraaf een tweewekelijkse rubriek ‘Vraag het Universiteit Utrecht’. In deze rubriek beantwoorden Utrechtse wetenschappers vragen van lezers. Op 8 februari beantwoordde Jan ten Thije de vraag:

Als je in het Nederlands tegen een Duitser praat, lijkt hij toch veel van de conversatie te begrijpen. Hoe komt dat?

Lees hier het antwoord van Jan.

Lees meer

Nieuwe aanwinst in Annotated Books On Line: Luthers commentaar op Erasmus’ bijbelvertaling

luthers-bijbel_uitsnede_375x244Maarten Luther gebruikte zijn bijbel niet alleen om in te lezen, maar ook om in te schrijven. De marges van zijn bijbel staan vol met zijn commentaar, inclusief vaak driftige uithalen naar Desiderius Erasmus, zijn collega-geleerde. Dit unieke exemplaar is sinds 27 januari voor het eerst digitaal en vrij beschikbaar in het onderzoeksproject Annotated Books On Line van onder anderen Arnoud Visser en Els Stronks. Het is daarmee een nieuwe instrument voor internationaal onderzoek naar Luther, Erasmus en het lezen van de bijbel. Meer informatie vind je hier

Lees meer

In de gloria

Uitnodiging

arnoud visserOp woensdag 27 november om 16.15 zal Arnoud Visser in de Aula van het Academiegebouw van de UU zijn oratie houden, onder de titel In de gloria. Literaire roem in de Renaissance.

Arnoud Visser is in september 2012 benoemd als profileringshoogleraar “Tekstuele cultuur in de Renaissance van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden”, een leerstoel ingesteld vanwege het Algemeen-Nederlands Verbond.

Lees meer

Taalverandering: bewust en/of per ongeluk?

  Op 27 en 28 september was er in Leiden een workshop over ‘Deliberate Change’. Het verschijnsel taalverandering is er altijd geweest en zal ook wel altijd blijven bestaan maar…

Lees meer

Onderzoek je eigen schrijfstijl

Met deze tool van de Universiteit Antwerpen kun je online je schrijfstijl laten analyseren: hoe mannelijk of vrouwelijk is die, bij welke schrijfstijl (van bekende Nederlandse auteurs) kom je in de buurt? Interessant is ook de uitleg die erbij gegeven wordt. Een testje maak je door een .txt bestandje te uploaden, en dan krijg je een rapport. Zie hier de website waar je dat alles kunt doen.

Lees meer