Het Annotated Books On Line project wordt vandaag gemoemd in een New York Times artikel dat over een congres rond het maken van aantekeningen tijdens het lezen - in heden en verleden - gaat, zie hier voor de link." />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderzoek

Informatiemanagement van vroegmoderne lezers on line te bestuderen in Annotated Books On Line

Lazen lezers in de renaissance net zoals wij? Legden ze ook verbanden tussen teksten; en verzuchtten ze ook wel eens dat het allemaal te veel was om te onthouden? Eeuwenoude boeken blijken vaak sporen van deze lezers te bevatten die ons nu in staat stellen dergelijke vragen te beantwoorden. De lezersaantekeningen laten zien hoe in de eerste eeuwen na de uitvinding van de boekdrukkunst op de explosieve groei aan informatie werd gereageerd. Arnoud Visser en Els Stronks hebben een nieuwe digitale onderzoeksomgeving ontwikkeld om historisch leesgedrag te onderzoeken, Annotated Books Online. Deze omgeving wordt op 9 november gelanceerd. […]

Lees meer

Call for Papers: De achttiende eeuw in de negentiende eeuw

De negentiende eeuw wordt regelmatig in relatie tot de zeventiende of twintigste eeuw beschouwd, maar de weerklank van achttiende-eeuwse denkbeelden in de negentiende eeuw is nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Is er sprake van continuïteit, een revival of juist een breuk tussen achttiende- en negentiende-eeuwse denkbeelden, opvattingen en kunstuitingen? Dit is het thema van het jaarcongres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw, dat op 14 december 2012 gehouden zal worden in Amsterdam. […]

Lees meer

Straattaal, jongerentalen, urban youth vernaculars

Op de website www.multilingualliving.com is weer een nieuw stukje gepubliceerd, dat ik voor een breed publiek heb geschreven: http://www.multilingualliving.com/2012/03/12/urban-youth-linguistic-practices/ Jacomine Nortier

Lees meer

Nederlab

Morgen komt een NWO-commissie een bezoek brengen aan de groep wetenschappers die in december een aanvraag indiende voor de financiëring van Nederlab: een digitale omgeving waarin Nederlandse teksten die voor taalkundig, letterkundig en historisch onderzoek van groot belang zijn, met behulp van allerlei nieuwe tools doorzoekbaar zullen worden.

Lees meer

Annotated Books On Line

Sinds september werkten tien informatica studenten uit Utrecht aan ons collaboratory, voor het NWO project (met Gent, Amsterdam, Londen en Princeton) over onderzoek naar boeken met lezersaantekeningen. Het is nu opgeleverd. Je kunt op het digitale platform scans van oude drukken bekijken (met inzoomen en draaien), zelf scans uploaden, en aantekeningen bij de scans maken door op de scan vakjes te markeren en van commentaar te voorzien. Al die mogelijkheden kun je pas benutten als je een account hebt aangemaakt. Het collaboratory is op het internet nu te vinden onder de naam: Annotated Books On Line.

Lees meer

In de prijzen!

Een door Nivja de Jong begeleide student viel vorige week in de prijzen. De Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla) en de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) kenden de jaarlijkse scriptieprijs op het gebied van taalverwerving, taalonderwijs of taalgebruik toe aan Anne-France Pinget. Zie hier voor meer informatie. Els Stronks

Lees meer

Ted Sanders nieuw departementshoofd Nederlands

Prof. dr. Ted Sanders is per 1 januari 2012 benoemd tot departmentshoofd Nederlands. Hij volgt prof. dr. Geert Buelens op.

Ted Sanders is sinds 2003 hoogleraar Taalbeheersing aan onze faculteit. Zijn onderzoek richt zich met name op coherentie in teksten, en op de cognitie van lezen en tekstbegrip. […]

Lees meer