Al langere tijd wordt geklaagd over de gebrekkige schrijfvaardigheid van leerling aan het einde van het po. Sterker nog, aangetoond is dat de schrijfvaardigheid van leerlingen tussen groep 6 en 8 nauwelijks vooruitgaat. In dit door NWO gehonoreerde project worden verschillende lessenseries ontwikkeld en beproefd om de schrijfvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van het po te verbeteren. In deze lessenseries worden diverse onderdelen van leren schrijven beproefd: activiteiten die voor het schrijven plaats vinden (zoals: brainstormen over de inhoud, het maken van een tekstschema e.d.), observerend leren (zoals: bespreken van video’s van goede en minder goede schrijvers), en activiteiten die plaatsvinden nadat de eerste versie klaar is (zoals: evaluatie en revisie). [...]" />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderzoek

Nieuw NWO project: Schrijfvaardigheid in het primair onderwijs

Al langere tijd wordt geklaagd over de gebrekkige schrijfvaardigheid van leerling aan het einde van het po. Sterker nog, aangetoond is dat de schrijfvaardigheid van leerlingen tussen groep 6 en 8 nauwelijks vooruitgaat. In dit door NWO gehonoreerde project worden verschillende lessenseries ontwikkeld en beproefd om de schrijfvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van het po te verbeteren. In deze lessenseries worden diverse onderdelen van leren schrijven beproefd: activiteiten die voor het schrijven plaats vinden (zoals: brainstormen over de inhoud, het maken van een tekstschema e.d.), observerend leren (zoals: bespreken van video’s van goede en minder goede schrijvers), en activiteiten die plaatsvinden nadat de eerste versie klaar is (zoals: evaluatie en revisie). […]

Lees meer

Instituutsraad 9 november

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor een instituutsraad op woensdag 9 november van 10.00 tot 12.00 uur in de Sweelinckzaal 0.05 Drift 21. Collega’s, Awater en OC studentleden zijn uitgenodigd.

Het thema van de Instituutsraad is het taalgebruik van de hedendaagse student. Wat moeten we als departement met de ontwikkelingen in het Nederlands en moeten we normen handhaven waar in de praktijk vrijwel niemand zich aan houdt? […]

Lees meer

Taalonderwijs in Ontwikkeling (TiO)

Oud-student Thea Tigchelaar haalde er vanmorgen de Volkskrant mee: overal in het land wordt momenteel gekeken of een schrijfmethode die leerlingen per computer volgen (Taalonderwijs in Ontwikkeling, ontwikkeld door Ad Bok) tot goed schrijven leidt. Thea werkt op een school waar die methode gebruikt wordt, en zij werd gevraagd naar haar ervaringen. Meer over die ervaringen en de methode kun je in het artikel vinden. Els Stronks

Lees meer

Eerste dag van de medioneerlandistiek

Steeds vaker werken neerlandici in internationale of interdisciplinaire verbanden. Groepen die een lange traditie hebben van interne samenwerking, zoals de medioneerlandici, kunnen heimwee krijgen vanwege de huidige situatie.  Vanuit dat…

Lees meer

Gevallen in de wereld

Met je beide kinderen in de steek gelaten worden door je man, je prostitueren uit lijfsbehoud, de opvoeding van je kinderen uit handen geven: als je de Beatrijs leest met de ogen van tienermoeders op de Antillen, is het niet zo heel vreemd dat de vertaalster in het Papiamento van dit vermaarde Mariamirakel ook hen tot haar doelgroep rekent. Een middeleeuwse gevallen vrouw als hedendaags identificatiemodel, het was maar een van de vele verrassingen die voorbij kwamen op het congres ‘Beatrijs de wereld in’, afgelopen donderdag en vrijdag in Den Haag. […] Erwin Mantingh

Lees meer

Aangenaam (opnieuw) kennis te maken: Erwin Mantingh

Sinds 1 augustus ben ik terug op het Departement Nederlands aan de Trans, het gebouw waar ik tot 2000 ook al onder de hanenbalken werkte. Daarnaast ben ik verbonden aan het Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU, het voormalige IVLOS), dat zetelt op de Uithof. Als vakdidacticus Nederlands en lerarenopleider volg ik René van de Kraats op en ga ik onderwijs geven in de educatieve minor en master. […] Erwin Mantingh

Lees meer

Onderzoeksproject meertaligheid

Het is maar een klein grant-je maar we hebben het toch echt! Zie hier.
Het doel van het project is te inventariseren wat er in Utrecht binnen en buiten de universiteit aan initiatieven, onderzoeken wordt gedaan op het gebied van meertaligheid. Het gaat om zowel wetenschappelijke als commerciële en niet-commerciële (bijvoorbeeld gemeentelijke) activiteiten. […]

Lees meer

Europese subsidie voor Ted Sanders, Pim Mak en Elena Tribushinina

Samen met collega’s uit Duitsland en Rusland zullen Ted Sanders, Pim Mak en Elena Tribushinina de komende jaren in een door de EU gesponsord project de taalontwikkeling vergelijken van tweetalige kinderen (Nederlands-Russische en Duits-Russische kinderen) met de taalontwikkeling van eentalige Nederlandse, Duitse en Russische kinderen. Hoe begrijpen en produceren tweetalige kinderen, in vergelijking met eentalige kinderen, samenhangende teksten? Meer informatie is is hier te vinden.

Lees meer

Wanneer weet een kind echt wat ‘groot’ betekent?

Een kind begint bijvoeglijke naamwoorden zoals groot, warm en rood meestal al vóór zijn tweede verjaardag te gebruiken. Het is verbazingwekkend dat kinderen dit soort woorden van begin af aan vrijwel zonder fouten produceren. Rare combinaties zoals een hoge pen of grammaticaal incorrecte constructies zoals een grote huis komen bij jonge kinderen niet zo vaak voor. […]

Lees meer