De weblog van Maartje Natrop en Nick Dekker over hun onderzoek naar het vloekgedrag van christelijke en niet gelovige studenten is door hun 110 medestudenten als de beste blog uitgekozen. Alle 53 weblogs over studentonderzoek in de cursus Interculturele Communicatie (blok 2, 2011-2012) zijn te lezen op http://iccpresentaties2012.jantenthije.eu/. De blogs uit de cursus 2010-2011 (iccpresentaties2011.jantenthije.eu) trokken het afgelopen jaar 4000 unieke bezoekers. Jan ten Thije" />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderzoek

GVD versus Potverdorie

De weblog van Maartje Natrop en Nick Dekker over hun onderzoek naar het vloekgedrag van christelijke en niet gelovige studenten is door hun 110 medestudenten als de beste blog uitgekozen. Alle 53 weblogs over studentonderzoek in de cursus Interculturele Communicatie (blok 2, 2011-2012) zijn te lezen op http://iccpresentaties2012.jantenthije.eu/. De blogs uit de cursus 2010-2011 (iccpresentaties2011.jantenthije.eu) trokken het afgelopen jaar 4000 unieke bezoekers. Jan ten Thije

Lees meer

Dagboek David Beck ontdekt!

Het dagboek dat de schoolmeester David Beck in 1624 schreef, is een prachtig document voor historici, letterkundigen en kunsthistorici, omdat Beck op zorgvuldige wijze verslag doet van zijn dagelijkse leven…

Lees meer

Twee nieuwe projecten

Vlak voor Kerstmis werd bekend dat twee medewerkers van ons departement succesvol zijn geweest bij het binnenhalen van zogenaamde VNC projecten (Vlaams Nederlands Comité). Dit zijn projecten waarin Nederlandse en…

Lees meer

Nieuw project om basisschoolleerlingen beter te leren schrijven

Prof. dr. Huub van den Bergh (Utrecht Institute of Linguistics OTS) heeft een subsidie van €700.000 toegekend gekregen van NWO voor een onderzoeksprogramma gericht op de verbetering van de schrijfvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs.

Al langere tijd wordt geklaagd over de gebrekkige schrijfvaardigheid van leerlingen aan het einde van het primair onderwijs. Sterker nog, aangetoond is dat de schrijfvaardigheid van leerlingen tussen groep 6 en 8 nauwelijks vooruitgaat. […] Aukje van Rooden

Lees meer

Oratie Els Stronks

De net uitgebrachte film Nova Zembla maakt duidelijk dat historische teksten en digitale technieken een vruchtbare combinatie zijn. Dat stelt prof. dr. Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde, in haar oratie aan de Universiteit Utrecht op 10 januari. Ze pleit voor meer aandacht voor digitale geletterdheid in het universitaire onderwijs. […] Aukje van Rooden

Lees meer

CLARIN subsidie


Met een net verkregen CLARIN subsidie kan het Emblem Project Utrecht van de afdeling Vroegmoderne letterkunde weer even vooruit. De subsidie is erop gericht de dataset van het project zo te bewerken en stadaardiseren dat deze aansluit bij datasets die andere onderzoeksgroepen aan universiteiten en bibliotheken in Illionois, Glasgow, Wolfenbüttel en Coruña de laatste jaren ontwikkeld hebben. Zo komt langzamerhand het doel in zicht dat alle emblematische literatuur uit het vroegmoderne Europa op dezelfde manier doorzoekbaar zal zijn. Het CLARIN project zal uitgevoerd worden met Peter Boot van het Huygens ING. Els Stronks

Lees meer

Mijn moedertaal

Dit vond ik op zolder in het “Nederlandsch Volksliederenboek”, uit 1925 (2e druk; 1e druk uit 1913). Past wel bij ons, toch? Mijn moedertaal Jacomine Nortier

Lees meer

Nieuw NWO project: Schrijfvaardigheid in het primair onderwijs

Al langere tijd wordt geklaagd over de gebrekkige schrijfvaardigheid van leerling aan het einde van het po. Sterker nog, aangetoond is dat de schrijfvaardigheid van leerlingen tussen groep 6 en 8 nauwelijks vooruitgaat. In dit door NWO gehonoreerde project worden verschillende lessenseries ontwikkeld en beproefd om de schrijfvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van het po te verbeteren. In deze lessenseries worden diverse onderdelen van leren schrijven beproefd: activiteiten die voor het schrijven plaats vinden (zoals: brainstormen over de inhoud, het maken van een tekstschema e.d.), observerend leren (zoals: bespreken van video’s van goede en minder goede schrijvers), en activiteiten die plaatsvinden nadat de eerste versie klaar is (zoals: evaluatie en revisie). […]

Lees meer