Vreemdetalenonderwijs in het voortgezet onderwijs verbeteren door de inzet van telecollaboration (samenwerking op afstand via video verrijkt met aanvullende samenwerkingsmogelijkheden): daarop richt zich het internationale project ‘Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition’ (TILA), waarvan de Universiteit Utrecht coördinator is. Het project, dat in januari 2013 van start gaat en doorloopt tot 2015, wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Life Long Learning Programme. Vanuit de opleiding Nederlands werken Huub van den Bergh en Jan ten Thije hieraan mee. [...]" />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderzoek

Europese subsidie voor project over interculturele taalverwerving-op-afstand

Vreemdetalenonderwijs in het voortgezet onderwijs verbeteren door de inzet van telecollaboration (samenwerking op afstand via video verrijkt met aanvullende samenwerkingsmogelijkheden): daarop richt zich het internationale project ‘Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition’ (TILA), waarvan de Universiteit Utrecht coördinator is. Het project, dat in januari 2013 van start gaat en doorloopt tot 2015, wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Life Long Learning Programme. Vanuit de opleiding Nederlands werken Huub van den Bergh en Jan ten Thije hieraan mee. […]

Lees meer

Taalcanon

‘Alles wat je altijd al had willen weten over taal’ is vanaf nu te lezen op de mooie website www.taalcanon.nl. De inhoud van deze website is ook in boekvorm verschenen,…

Lees meer

Voor promovendi

De meningenindustrie tiert welig en het publieke debat is omvangrijker en invloedrijker dan ooit. Wetenschappers zouden daar een rol in moeten spelen, al was het alleen al om hun eigen onderzoek over het voetlicht te brengen. In de Geesteswetenschappen gebeurt dat – ondanks het nuttige onderzoek dat wordt verricht – nog veel te weinig. […]

Platform HOOFT organiseert daarom een Workshop Opiniestukken schrijven. Hierin leren promovendi in de Geesteswetenschappen de praktische kneepjes van het opiniërend schrijven. Een goede gelegenheid om te leren hoe je kort en puntig moet schrijven voor een breed publiek.

Lees meer

Talige en culturele diversiteit

Het novembernummer van de Journal of Multilingual and Multicultural Development is geheel gewijd aan het Utrechtse profiel van Interculturele Communicatie. Artikelen van masterstudenten en PHD’s laten de samenhang zien tussen…

Lees meer

Informatiemanagement van vroegmoderne lezers on line te bestuderen in Annotated Books On Line

Lazen lezers in de renaissance net zoals wij? Legden ze ook verbanden tussen teksten; en verzuchtten ze ook wel eens dat het allemaal te veel was om te onthouden? Eeuwenoude boeken blijken vaak sporen van deze lezers te bevatten die ons nu in staat stellen dergelijke vragen te beantwoorden. De lezersaantekeningen laten zien hoe in de eerste eeuwen na de uitvinding van de boekdrukkunst op de explosieve groei aan informatie werd gereageerd. Arnoud Visser en Els Stronks hebben een nieuwe digitale onderzoeksomgeving ontwikkeld om historisch leesgedrag te onderzoeken, Annotated Books Online. Deze omgeving wordt op 9 november gelanceerd. […]

Lees meer

Call for Papers: De achttiende eeuw in de negentiende eeuw

De negentiende eeuw wordt regelmatig in relatie tot de zeventiende of twintigste eeuw beschouwd, maar de weerklank van achttiende-eeuwse denkbeelden in de negentiende eeuw is nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Is er sprake van continuïteit, een revival of juist een breuk tussen achttiende- en negentiende-eeuwse denkbeelden, opvattingen en kunstuitingen? Dit is het thema van het jaarcongres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw, dat op 14 december 2012 gehouden zal worden in Amsterdam. […]

Lees meer

Straattaal, jongerentalen, urban youth vernaculars

Op de website www.multilingualliving.com is weer een nieuw stukje gepubliceerd, dat ik voor een breed publiek heb geschreven: http://www.multilingualliving.com/2012/03/12/urban-youth-linguistic-practices/ Jacomine Nortier

Lees meer