Sinds 1 augustus ben ik terug op het Departement Nederlands aan de Trans, het gebouw waar ik tot 2000 ook al onder de hanenbalken werkte. Daarnaast ben ik verbonden aan het Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU, het voormalige IVLOS), dat zetelt op de Uithof. Als vakdidacticus Nederlands en lerarenopleider volg ik René van de Kraats op en ga ik onderwijs geven in de educatieve minor en master. [...] Erwin Mantingh" />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderzoek

Aangenaam (opnieuw) kennis te maken: Erwin Mantingh

Sinds 1 augustus ben ik terug op het Departement Nederlands aan de Trans, het gebouw waar ik tot 2000 ook al onder de hanenbalken werkte. Daarnaast ben ik verbonden aan het Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU, het voormalige IVLOS), dat zetelt op de Uithof. Als vakdidacticus Nederlands en lerarenopleider volg ik René van de Kraats op en ga ik onderwijs geven in de educatieve minor en master. […] Erwin Mantingh

Lees meer

Onderzoeksproject meertaligheid

Het is maar een klein grant-je maar we hebben het toch echt! Zie hier.
Het doel van het project is te inventariseren wat er in Utrecht binnen en buiten de universiteit aan initiatieven, onderzoeken wordt gedaan op het gebied van meertaligheid. Het gaat om zowel wetenschappelijke als commerciële en niet-commerciële (bijvoorbeeld gemeentelijke) activiteiten. […]

Lees meer

Europese subsidie voor Ted Sanders, Pim Mak en Elena Tribushinina

Samen met collega’s uit Duitsland en Rusland zullen Ted Sanders, Pim Mak en Elena Tribushinina de komende jaren in een door de EU gesponsord project de taalontwikkeling vergelijken van tweetalige kinderen (Nederlands-Russische en Duits-Russische kinderen) met de taalontwikkeling van eentalige Nederlandse, Duitse en Russische kinderen. Hoe begrijpen en produceren tweetalige kinderen, in vergelijking met eentalige kinderen, samenhangende teksten? Meer informatie is is hier te vinden.

Lees meer

Wanneer weet een kind echt wat ‘groot’ betekent?

Een kind begint bijvoeglijke naamwoorden zoals groot, warm en rood meestal al vóór zijn tweede verjaardag te gebruiken. Het is verbazingwekkend dat kinderen dit soort woorden van begin af aan vrijwel zonder fouten produceren. Rare combinaties zoals een hoge pen of grammaticaal incorrecte constructies zoals een grote huis komen bij jonge kinderen niet zo vaak voor. […]

Lees meer

REMINDER: Call for Papers voor Achter de Verhalen 4

Na Leuven (2006), Nijmegen (2008) en Gent (2010) organiseert de Universiteit Utrecht de vierde editie van het congres ‘Achter de verhalen’. Het vindt plaats van woensdag 18 april tot en met vrijdag 20 april 2012.
Keynotesprekers zijn Bas Heijne, Rosemarie Buikema, Cyrille Offermans (o.v.) en Hans Vandevoorde.
[…]

Lees meer

A Collaboratory for the Study of Reading and the Circulation of Ideas in Early Modern Europe

NWO heeft een Internationaliseringsaanvraag Geesteswetenschappen toegekend voor het project “A Collaboratory for the Study of Reading and the Circulation of Ideas in Early Modern Europe”, aangevraagd door Arnoud Visser (Universiteit Utrecht). Het project begint per 1 oktober 2011 en heeft een looptijd van drie jaar. […]

Lees meer

Nederlands in de Kaap

Ook aan de andere kant van de wereld wordt Nederlands gedoceerd en bestudeerd. Van 10 tot 13 juli vond aan de Universiteit van Wes-Kaapland in Zuid-Afrika het zevende congres plaats van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN). Er waren onderzoekers uit onder meer Zuidelijk Afrika, Rusland, Roemenië,
Polen, België en Nederland. En ook Utrecht was aanwezig: het congres werd geopend door universiteitshoogleraar Middelnederlandse Letterkunde Frits van Oostrom en afgesloten door Geert Buelens,
hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde.

Lees meer

Twee postdoc-posities bij het Utrecht Institute of Linguistics OTS

Het Utrecht Institute of Linguistics OTS heeft een vacature uitstaan voor twee postdocs. Beide postdocprojecten maken deel uit van het NWO Vici-programma Moving the language user: affect and perspective in discourse processing dat geleid wordt door Jos van Berkum. Dit onderzoeksprogramma richt zich op de raakvlakken tussen taalsystemen en affecten (emoties). […]

Lees meer

Opbrengsten van de MA cursus “De visioenen van Hadewijch”

Zes Utrechtse studenten, één Antwerpse hoogleraar, Hadewijchs veertien visioenen en tien weken. Dat waren de ingrediënten aan het begin van het derde kwartaal van het academisch jaar 2010-2011. Doel van het college was nader in te gaan op de herkomst en de betekenis van de beelden die Hadewijch gebruikt heeft in haar visioenen. Is dat een haalbare kaart in de relatief korte periode die hun ter beschikking stond? De vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden. Hadewijchs visioenen zijn gecompliceerd, oneindig rijk aan beeldspraak en kennen een gelaagdheid in betekenis die de lezer van nu dwingt te kruipen in de huid van …ja van wie eigenlijk? Want voor wie heeft Hadewijch haar visioenen nu eigenlijk geschreven? […]

Lees meer

En het andere deel van het tweeluik: “Korte verhalen in verzamelhandschriften”

Aan het begin van het afgelopen academiejaar kregen studenten taal- en letterkunde van de Universiteit Antwerpen de mogelijkheid het vak Middelnederlandse letterkunde op te nemen in hun masteropleiding. Het gaat om een project in samenwerking met de Universiteit Utrecht waarbij studenten kennismaken met de aanpak van de onderwijsactiviteiten in Nederland en het daar gevoerde onderzoek. Momenteel is de Universiteit Utrecht bezig met een onderzoekproject naar ‘The Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collections from a European Perspective’. Vanuit dit onderzoek kwam Bart Besamusca de colleges Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen verzorgen. […]

Lees meer