Een kind begint bijvoeglijke naamwoorden zoals groot, warm en rood meestal al vóór zijn tweede verjaardag te gebruiken. Het is verbazingwekkend dat kinderen dit soort woorden van begin af aan vrijwel zonder fouten produceren. Rare combinaties zoals een hoge pen of grammaticaal incorrecte constructies zoals een grote huis komen bij jonge kinderen niet zo vaak voor. [...]" />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderzoek

Wanneer weet een kind echt wat ‘groot’ betekent?

Een kind begint bijvoeglijke naamwoorden zoals groot, warm en rood meestal al vóór zijn tweede verjaardag te gebruiken. Het is verbazingwekkend dat kinderen dit soort woorden van begin af aan vrijwel zonder fouten produceren. Rare combinaties zoals een hoge pen of grammaticaal incorrecte constructies zoals een grote huis komen bij jonge kinderen niet zo vaak voor. […]

Lees meer

REMINDER: Call for Papers voor Achter de Verhalen 4

Na Leuven (2006), Nijmegen (2008) en Gent (2010) organiseert de Universiteit Utrecht de vierde editie van het congres ‘Achter de verhalen’. Het vindt plaats van woensdag 18 april tot en met vrijdag 20 april 2012.
Keynotesprekers zijn Bas Heijne, Rosemarie Buikema, Cyrille Offermans (o.v.) en Hans Vandevoorde.
[…]

Lees meer

A Collaboratory for the Study of Reading and the Circulation of Ideas in Early Modern Europe

NWO heeft een Internationaliseringsaanvraag Geesteswetenschappen toegekend voor het project “A Collaboratory for the Study of Reading and the Circulation of Ideas in Early Modern Europe”, aangevraagd door Arnoud Visser (Universiteit Utrecht). Het project begint per 1 oktober 2011 en heeft een looptijd van drie jaar. […]

Lees meer

Nederlands in de Kaap

Ook aan de andere kant van de wereld wordt Nederlands gedoceerd en bestudeerd. Van 10 tot 13 juli vond aan de Universiteit van Wes-Kaapland in Zuid-Afrika het zevende congres plaats van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN). Er waren onderzoekers uit onder meer Zuidelijk Afrika, Rusland, Roemenië,
Polen, België en Nederland. En ook Utrecht was aanwezig: het congres werd geopend door universiteitshoogleraar Middelnederlandse Letterkunde Frits van Oostrom en afgesloten door Geert Buelens,
hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde.

Lees meer

Twee postdoc-posities bij het Utrecht Institute of Linguistics OTS

Het Utrecht Institute of Linguistics OTS heeft een vacature uitstaan voor twee postdocs. Beide postdocprojecten maken deel uit van het NWO Vici-programma Moving the language user: affect and perspective in discourse processing dat geleid wordt door Jos van Berkum. Dit onderzoeksprogramma richt zich op de raakvlakken tussen taalsystemen en affecten (emoties). […]

Lees meer

Opbrengsten van de MA cursus “De visioenen van Hadewijch”

Zes Utrechtse studenten, één Antwerpse hoogleraar, Hadewijchs veertien visioenen en tien weken. Dat waren de ingrediënten aan het begin van het derde kwartaal van het academisch jaar 2010-2011. Doel van het college was nader in te gaan op de herkomst en de betekenis van de beelden die Hadewijch gebruikt heeft in haar visioenen. Is dat een haalbare kaart in de relatief korte periode die hun ter beschikking stond? De vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden. Hadewijchs visioenen zijn gecompliceerd, oneindig rijk aan beeldspraak en kennen een gelaagdheid in betekenis die de lezer van nu dwingt te kruipen in de huid van …ja van wie eigenlijk? Want voor wie heeft Hadewijch haar visioenen nu eigenlijk geschreven? […]

Lees meer

En het andere deel van het tweeluik: “Korte verhalen in verzamelhandschriften”

Aan het begin van het afgelopen academiejaar kregen studenten taal- en letterkunde van de Universiteit Antwerpen de mogelijkheid het vak Middelnederlandse letterkunde op te nemen in hun masteropleiding. Het gaat om een project in samenwerking met de Universiteit Utrecht waarbij studenten kennismaken met de aanpak van de onderwijsactiviteiten in Nederland en het daar gevoerde onderzoek. Momenteel is de Universiteit Utrecht bezig met een onderzoekproject naar ‘The Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collections from a European Perspective’. Vanuit dit onderzoek kwam Bart Besamusca de colleges Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen verzorgen. […]

Lees meer

Short Stay Fellowship

Komend academisch jaar komt Mathilda Smit van de Stellenbosch University naar Utrecht. Zij komt bij de afdeling Moderne Letterkunde met een Short Stay Fellowship van de UU podiumpoëzie in Nederland en Vlaanderen bestuderen, om die te vergelijken met de scene in Zuid-Afrika. Deze beurs stelt de Universiteit Utrecht beschikbaar om PhD-kandidaten van universiteiten waar de UU mee samenwerkt in staat te stellen een deel van hun onderzoek hier uit te voeren. Geert Buelens

Lees meer

Leenwoorden

Ik heb een gezellig artikeltje geschreven over leenwoorden in het Nederlands en andere talen op multilingualliving.com, zie voor het artikeltje: http://www.multilingualliving.com/2011/06/23/loan-words-and-borrowing-a-kind-of-code-switching/. Jacomine Nortier

Lees meer

Tekst en autoriteit

Per 1 september zal Arnoud Visser bij de afdeling Vroegmoderne Nederlandse letterkunde gaan werken. Er is net een nieuw boek van hem verschenen: Reading Augustine in the Reformation: The Flexibility of Intellectual Authority in Europe, 1500-1620 (Oxford University Press, 2011). In de zestiende eeuw veroorzaakte een aantal ogenschijnlijk vrij abstracte religieuze ideeën een revolutie in Europa. Om te bewijzen dat deze ideeën niet nieuw waren, maar juist een terugkeer naar de ware christelijke traditie, wezen de protestanten voortdurend naar de vroeg-Christelijke denker Augustinus. Maar tegelijkertijd claimden ook de katholieken Augustinus als het bewijs van hun gelijk. Hoe is het mogelijk dat de ideeën van dezelfde auteur voor tegengestelde doelen gebruikt werden? […]

Lees meer