Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderzoek

Onderzoek naar taaldynamiek in de Gouden Eeuw

cropped-GW_header_language-dynamics-in-the-golden-age_1368x300-1
Marjo van Koppen en Feike Dietz hebben als taalkundige en letterkundige samen van NWO onderzoeksfinanciëring gekregen voor een project over taalvariatie. In de Gouden Eeuw was het Nederlands volop in beweging. Daardoor was het taalgebruik opvallend gevarieerd: Nederlanders gebruikten ouderwetse en nieuwe taalconstructies probleemloos door elkaar. Hoe ontstonden die mogelijkheden in de taal van zeventiende-eeuwers? Hoe werden ze benut door taalkunstenaars als P.C. Hooft, maar ook in meer ambtelijke reisverslagen van Michiel de Ruyter? Zie hier de projectpagina van hun onderzoek.

Lees meer

Onderzoek naar literatuur en begrijpelijke taal

Onlangs werd aan taalwetenschappers en letterkundigen van de UU gevraagd interdisciplinaire onderzoeksaanvragen in te dienen onder de noemer ‘Crossing the Borders’. Een van de gehonoreerde aanvragen was Begrijpelijke Literatuur, een project van Leo Lentz, Henk…

Lees meer

Oproep: meld lacunes in neerlandistieke datasets

Binnen de geesteswetenschappen van de KNAW ontwikkelt een consortium (met daarin onder anderen Bart Besamusca en Els Stronks) momenteel plannen om een onderzoeksagenda voor de toekomst (2025) te formuleren, getiteld DESIDERIA (Dutch Extensible and Searchable Infrastructure for Digital Explorative Reading and Information Analysis). Die agenda is gericht op onderzoek aan de hand van grote tekstcorpora en sluit aan bij huidige (inter)nationale projecten als CLARIN en CLARIAH. De agenda bouwt voort op bestaande projecten door op drie cruciale punten naar vooruitgang in reeds aanwezige tekstuele digitale infrastructuren te streven. Het accent ligt hierbij op infrastructuren rond Nederlandstalig materiaal, materiaal dat zich voor een belangrijk deel in Nederland bevindt, en taalbeschrijvingen die door Nederlandse onderzoekers zijn gemaakt.

Een van de drie actiepunten betreft het onderzoeken welke lacunes er zijn in bestaande datasets die bias veroorzaken met betrekking tot de mogelijke representativiteit van de genereerde data waardoor vernieuwend onderzoek kan worden belemmerd, en hoe die lacunes met behulp van crowdsourcing kunnen worden opgelost. Daarvoor hebben we een enquête opgesteld. Wij zijn er erg mee geholpen als zoveel mogelijk onderzoekers en collectiebeheerders deze enquête invullen, met name ook onderzoekers buiten Nederland. De enquête is hier te vinden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij coördinator Nicoline van der Sijs (post@nicolinevdsijs.nl) of onderzoeksassistente Anna Kirstein (anna.kirstein@meertens.knaw.nl).

Lees meer

Uit de media: geesteswetenschappelijk onderzoek vooruit!

In The Guardian een analyse van het terreinverlies van geesteswetenschappers, als ook een oplossing voor het probleem: “Humanities scholars need to […] engage in more public scholarship”. Als voorbeeld wordt het werk van letterkundig student Jodie Archer genoemd, die een computermodel ontwikkelde “that can predict New York Times bestsellers”.

Lees meer

Stage op het Muiderslot

Op het museum Muiderslot kun je stage lopen om een digitaal bladerboek te maken dat komt te liggen in het werkvertrek van P.C. Hooft in dat slot. Hoofts Nederlandsche Historiën is kort geleden al door het museum in woord en geluid ontsloten, en nu wil de museummedewerkers dit aanvullen met een digitaal bladerboek waarin allerlei koppelingen gelegd worden tussen in de kamer aanwezige voorwerpen en schilderijen, met citaten en fragmenten uit brieven en werken van P.C. Hooft. Heb je interesse, meld je dan even bij de afdeling Vroegmodern (e.stronks@uu.nl).

Lees meer

Elsevier-oordeel over de opleidingen Nederlands

ELSEVIER_BESTE_STUDIES_LOGOOok dit jaar nam Elsevier weer een enquête af onder hoogleraren en studenten om naar de kwaliteit van universitaire opleidingen te vragen. De opleiding Nederlandse taal en cultuur is volgens de hoogleraren in Nederland de beste van het land, de studenten plaatsten Utrecht op de tweede plaats. Alle informatie vind je hier.

Lees meer