s200_anna-luna_postDit najaar begint Anna-Luna Post, alumna van de researchmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies, onder begeleiding van Arnoud Visser aan haar promotieonderzoek naar de roem en reputatie van Galileo Galilei. Galileo was misschien wel de meest omstreden wetenschapper aller tijden, en vanaf het begin van zijn carrière probeerden verschillende groepen en individuen zijn roem en reputatie te schaden of juist te bevorderen. Doel van het project is achterhalen op welke manier Galileo's roem tot stand kwam en hoe zijn reputatie, die vaak in niet-wetenschappelijke kringen gevormd werd, zijn geloofwaardigheid als wetenschapper beïnvloedde. Het onderzoek richt zich met name op de tekstuele culturen van Italië en de Nederlandse Republiek, en zal gebruik maken van digitale methoden om grote hoeveelheden correspondentie te analyseren. Het project werd gehonoreerd in het programma Promoties in de Geesteswetenschappen van NWO." />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderzoek

Nieuwe AiO: Anna-Luna Post onderzoekt Galileo’s roem

s200_anna-luna_postDit najaar begint Anna-Luna Post, alumna van de researchmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies, onder begeleiding van Arnoud Visser aan haar promotieonderzoek naar de roem en reputatie van Galileo Galilei. Galileo was misschien wel de meest omstreden wetenschapper aller tijden, en vanaf het begin van zijn carrière probeerden verschillende groepen en individuen zijn roem en reputatie te schaden of juist te bevorderen. Doel van het project is achterhalen op welke manier Galileo’s roem tot stand kwam en hoe zijn reputatie, die vaak in niet-wetenschappelijke kringen gevormd werd, zijn geloofwaardigheid als wetenschapper beïnvloedde. Het onderzoek richt zich met name op de tekstuele culturen van Italië en de Nederlandse Republiek, en zal gebruik maken van digitale methoden om grote hoeveelheden correspondentie te analyseren. Het project werd gehonoreerd in het programma Promoties in de Geesteswetenschappen van NWO.

Lees meer

Arbeid en Literatuur

9391940890_5d44dfa2bd_h_600x600Op 1 mei geven Roel Smeets en Marion Prinse samen een lezing in Perdu, op een lezingavond met als thema ‘Arbeid en Literatuur’. De lezing van Roel Smeets en Marion Prinse zal gaan over representaties van arbeid in hedendaagse romans, en komt voort uit onderzoek dat zij in de Research Master Nederlandse letterkunde deden in het kader van het grotere onderzoeksproject Diversiteit In Proza (o.l.v. Saskia Pieterse). Meer informatie vind je hier.

Lees meer

Straattaal

Zo’n tien jaar geleden spraken veel Nederlandse jongeren van niet-Marokkaanse afkomst met een Marokkaans accent. Omdat multiculti zijn toen nog cool was, en het accent wel stoer. Inmiddels is dat veranderd: Jacomine Nortier werd door het Parool over haar onderzoek naar deze verschuiving geïnterviewd, meer hierover lees je hier.

Lees meer

Leren van je tablet?

Tablets in plaats van ouderwetse schoolborden, is dat een goed idee? Dagblad De Limburger plaatste op 17 november een artikel over de digitalisering van het onderwijs en citeerde daarin Daniel Janssen. Janssen vertelde al eerder aan de Volkskrant (30 augustus) dat hij geen voorstander is van het studeren vanaf schermpjes. Wanneer we lezen vanaf papier, waarop we ook dingen onderstrepen of notities maken, onthouden we de materie nu eenmaal beter, stelt hij. Lees hier meer.

Lees meer

Symposium over stemhulpen: zegen of onzin?

In verkiezingstijd spelen digitale stemhulpprogramma’s zoals Stemwijzer en Kieskompas een steeds grotere rol. Bregje Holleman en Naomi Kamoen onderzochten samen met onderzoekers uit Amsterdam hoe de stemhulpen ingevuld worden, en hoe de formulering van stellingen en vragen invloed heeft op het antwoord dat mensen geven. Het onderzoek is gesubsidieerd door NWO en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht, en met stemhulpbouwer Kieskompas.

De resultaten presenteren van dit onderzoek worden op dinsdag 4 november van 14.00 tot 17.00 uur in het stadhuis Utrecht (raadzaal) gepresenteerd. Deelname is kosteloos. Graag uiterlijk 29 oktober aanmelden per mail via de Universiteit van Amsterdam bij het secretariaat van de onderzoeksschool: ascor-secr-fmg@uva.nl. Zie hier het programma.

Lees meer

Bouw je eigen digitale bibliotheek

Op 30 oktober kun je naar een lezing van journalist Ewoud Sanders over het zelf bouwen van een digitale bibliotheek. Sanders adviseert iedereen die langs digitale weg onderzoek wil doen zelf zo’n bibliotheek op te bouwen, en met een simpel voorbeeld kun je al zien waarom. Als je bijvoorbeeld in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren de functie ‘doorzoek de hele tekst’ gebruikt (linkermenu) krijg je andere resultaten dan als je de PDF van die tekst na downloaden met CTRL+f doorzoekt. En zo heeft elke zoekmachine en elke digitale collectie zijn beperkingen die je deels kunt omzeilen door zelf collecties aan te leggen.

De lezing vindt plaats aan de VU. Toegang is kosteloos, aanmelding verplicht, via: secretariaat.ub@vu.nl.

Lees meer