Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Overig

Leesclub Transitie 8 oktober 2010

De Leesclub Transitie bespreekt op vrijdag 8 oktober 2010 in Drift 21, lokaal 1.08 van 15:15 tot 17:00 uur: Joost de Vries, Clausewitz

Lees meer

Tentoonstelling ‘Kamerpoëzie’

Na de cursus ‘Het schrijven van poëzie’ die vorig collegejaar onder leiding van Geert Buelens en Wilbert Smulders is gegeven, heeft studente Anna Barbara Kolbe beeldend werk gemaakt bij gedichten die tijdens de cursus geschreven zijn.

Lees meer

Symposium The madness of satire

De neiging om de spot te drijven met anderen, is waarschijnlijk zo oud als de mens. De vorm waarin dat gebeurt, kent ook een aantal constanten: overdrijving is de meest in het oogspringende. Maar de personen en de onderwerpen waarop de satire zijn pijlen richt en de samenstelling en de verwachtingen van het publiek, veranderen voortdurend. Daarmee veranderen ook de artistieke en culturele strategieën van de satire, soms met heftige politieke of publieke reacties als gevolg.

Lees meer

Dag van het Literatuuronderwijs

Op 2 december 2010 organiseren Passionate Bulkboek en Stichting Schrijvers School Samenleving de Dag van het Literatuuronderwijs. Dit symposium is bestemd voor docenten Nederlands en CKV, (school)mediathecarissen, educatief medewerkers van bibliotheken en andere culturele instellingen. Het thema is dit jaar ‘Waar gebeurd?: over feit, fictie en verbeeldingskracht’.

Lees meer

Vroegmoderne emoties bij het Utrecht Centre for Early Modern Studies

Het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS) richt zich in het seizoen 2010-2011 op ‘emoties’. Welke rol spelen emoties bij het maken van keuzes in het dagelijks leven van vroegmoderne mensen? Hoe droegen kunstuitingen bij aan de opwekking of juist de beheersing van emoties? In hoeverre mochten emoties het wetenschappelijk denken of religieus handelen bepalen?

Lees meer

Leesclub Transitie

De leesclub Transitie is, in de boezem van de afdeling Moderne Letterkunde van het Departement Nederlands van de Universiteit Utrecht, opgericht in het academiejaar 2006-2007. Deelnemer kan iedereen zijn die Nederlands studeert, of Literatuurwetenschap, of iets anders, of dat gedaan heeft, of zulks zou kunnen, of docent is… Transitie is, om kort te gaan, geen bijeenkomst van ‘geleerden’, maar een samenzijn van literatuur- en leesliefhebbers.

Lees meer

Twee neerlandici op congres in Verona

Henk Pander Maat en Leo Lentz bezoeken de International Conference on Communication in Healthcare. Daar geven zij een presentatie over hun onderzoek naar de begrijpelijkheid van medische bijsluiters. Vermoedelijk loopt daar verder geen enkele neerlandicus rond.

Lees meer

Publiekslezing (aansluitend: Geert Buelens interviewt Bas Heijne)

De publiekslezing waarmee Bas Heijne zijn verblijf als gastschrijver aan de Universiteit Utrecht begint, zal – evenals de drie discussiebijeenkomsten die later in het najaar volgen – gaan over de stand van zaken in Nederland, de stand van zaken in de kunst, en de relatie tussen die twee.

Lees meer

De wereld als poppenkast

In zijn essay ‘De Mensheid zij geprezen. Lof der Zotheid’ (2001) typeerde Arnon Grunberg de wereld als poppenkast, waarin mensen en goden hun rol spelen en keer op keer van rol wisselen (“Deze wereld is niets dan poppenkast voor verveelde goden”). Op 7 september organiseert het departement Religiewetenschap en Theologie van de Universiteit Utrecht een symposium over levensbeschouwelijke aspecten van het werk van Arnon Grunberg. De auteur zal hierbij zelf aanwezig zijn.

Lees meer