Het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS) bundelt al het onderzoek en onderwijs dat in de faculteit op het gebied van de vroegmoderne tijd wordt gegeven, waaronder dat van de afdeling Vroegmoderne Nederlandse letterkunde. Het UCEMS heeft sinds deze week een nieuwe website." />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Publicatie

Verschenen: Patronen ontrafeld – Ike de Loos

Op 7 maart j.l. werd het boek Patronen ontrafeld; Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen gepresenteerd in de Pieterskerk. Het boek bevat een selectie van artikelen van de hand van musicologe Ike de Loos, die in 2010 op 55-jarige leeftijd is overleden. […] Dieuwke van der Poel

Lees meer

Lucas, Achterberg en anderen

Onlangs verschenen: Edwin Lucas, Gestalten tegenover Achterberg; interviews met Simon Vinkenoog, Mies Bouhuys, Andries Middeldorp, A.L Sötemann, Harry Mulisch, H.U. Jessurun d’Oliveira, Rien van Holland, Hans Keilson. Een prachtig vormgegeven…

Lees meer

Pas verschenen: Ons Erfdeel – met een bijdrage van Geert Buelens

Het eerste Ons Erfdeel-nummer van 2012 is uit. Klik hier voor de volledige inhoud.

Zoals altijd is één artikel online te lezen. Deze keer is dat een tekst van Geert Buelens. In december 2011 hield hij de keynote speech bij een debat in de Brakke Grond over marktwerking en het hoger onderwijs. Zijn lezing is bewerkt voor publicatie in Ons Erfdeel. […]

Lees meer

EHBO gidsje

Van het EHBO-gidsje, de hulp bij het digitaal doorzoeken van teksten van Ewoud Sanders dat ik in mijn oratie aanprees, liggen in de koffiekamer bij Nederlands op de Trans 10…

Lees meer

Themanummer tijdschrift ‘Frame’ over literatuur en erotiek

Het nieuwe nummer van ‘Frame, tijdschrift voor literatuurwetenschap’ (nr. 24.2, november 2011, Nederlands + Engels) heeft als thema Literatuur & Erotiek. Het bevat bijdragen van onder anderen Frank Brandsma (UU), Rob van Gerwen (UU), Bette Talvacchia (University of Connecticut) en Bart Smout. […]

Lees meer

Taalpeil over Meertaligheid

In de keuken heb ik op tafel een aantal exemplaren neergelegd van ‘Taalpeil’, met dit jaar meertaligheid als thema. Dit krantje wordt in enorme hoeveelheden verspreid, oa op middelbare scholen,…

Lees meer

In de aanbieding

Het Huygens ING doet z’n tekstedities en bronnenpublicaties in de aanbieding. De gedichten van Leopold, Cats’ Sinne- en minnebeelden voor € 12,50, en ga zo maar door. De lijst met aanbiedingen vind je hier, en bestellen doe je zo.

Lees meer

Nu online: het tweede issue van Journal of Dutch Literature

Het tweede issue van het in 2010 opgerichte Journal of Dutch Literature is verschenen, met daarin een bijdrage van Sven Vitse. Journal of Dutch Literature is het eerste Engelstalige Open Access tijdschrift voor onderzoek naar Nederlandstalige literatuur. Het bevat artikelen van vooraanstaande literatuurwetenschappers over de Nederlandstalige literatuur van de middeleeuwen tot heden. Uniek is de internationale invalshoek waarbij Nederlandstalige literatuur in een buitenlandse context wordt geplaatst of literaire verschijnselen worden behandeld in het licht van actuele vraagstellingen in het internationale literatuuronderzoek. Aukje van Rooden

Lees meer