Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

Sander Bax over het belang van de Neerlandistiek

Op Diggit, het digitale magazine over cultuur en media van de Universiteit Tilburg, verscheen onlangs het belangwekkende artikel: ‘Leren de wereld te lezen: Sander Bax over het belang van Neerlandistiek’.

Bax weerlegt de beelden die opiniemakers vandaag de dag verspreiden over het literatuuronderwijs, modern letterkundigen en literatuurwetenschap door te wijzen op de rol die de neerlandistiek-in-brede-zin in de samenleving speelt: ‘Geen afschrikwekkende museumstukken, maar klassieke teksten die nieuw leven wordt ingeblazen. Geen onleesbaarheid, maar een open houding ten opzichte van de samenleving. Geen discipline die de weg kwijt is, maar een productief en actief vakgebied waarin jonge talentvolle wetenschapers veelvuldig van zich laten horen. Laat u, kortom, niet misleiden door valse aantijgingen en fake news: de (letterkundige) Neerlandistiek is een bloeiende discipline die de wereld meer dan genoeg te bieden heeft.’

Het stuk werd eerder gepubliceerd in VakTaal 2018l, 1, pp. 22-23.