Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

literatuurwetenschap

Sander Bax over het belang van de Neerlandistiek

Op Diggit, het digitale magazine over cultuur en media van de Universiteit Tilburg, verscheen onlangs het belangwekkende artikel: ‘Leren de wereld te lezen: Sander Bax over het belang van Neerlandistiek’. Bax weerlegt de beelden die opiniemakers vandaag de dag verspreiden over het literatuuronderwijs, modern letterkundigen en literatuurwetenschap door te wijzen op de rol die de…

Lees meer