Gisteren promoveerde Helmer Helmers, docent bij de afdeling Vroegmoderne letterkunde, cum laude op een proefschrift over politiek en beeldvorming in de Republiek. Ter gelegenheid van die promotie verscheen een verzameling tekeningen van politieke tekenaars (onder wie Jos Collignon en Siegfried Woldhek) die zich door het historische materiaal lieten inspireren. Meer informatie is hier te vinden." />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Publicatie

Publikatie rond promotie Helmer Helmers

Gisteren promoveerde Helmer Helmers, docent bij de afdeling Vroegmoderne letterkunde, cum laude op een proefschrift over politiek en beeldvorming in de Republiek. Ter gelegenheid van die promotie verscheen een verzameling tekeningen van politieke tekenaars (onder wie Jos Collignon en Siegfried Woldhek) die zich door het historische materiaal lieten inspireren. Meer informatie is hier te vinden.

Lees meer

Tekst en autoriteit

Per 1 september zal Arnoud Visser bij de afdeling Vroegmoderne Nederlandse letterkunde gaan werken. Er is net een nieuw boek van hem verschenen: Reading Augustine in the Reformation: The Flexibility of Intellectual Authority in Europe, 1500-1620 (Oxford University Press, 2011). In de zestiende eeuw veroorzaakte een aantal ogenschijnlijk vrij abstracte religieuze ideeën een revolutie in Europa. Om te bewijzen dat deze ideeën niet nieuw waren, maar juist een terugkeer naar de ware christelijke traditie, wezen de protestanten voortdurend naar de vroeg-Christelijke denker Augustinus. Maar tegelijkertijd claimden ook de katholieken Augustinus als het bewijs van hun gelijk. Hoe is het mogelijk dat de ideeën van dezelfde auteur voor tegengestelde doelen gebruikt werden? […]

Lees meer

Franse filosofie


Net verschenen: Franse filosofie in een Nederlands jasje. Vier jonge Nederlandse en Vlaamse filosofen, onder wie Aukje van Rooden, maken moderne Franse filosofen toegankelijk in De nieuwe Franse filosofie, zie hier meer informatie. Els Stronks

Lees meer

Nieuw nummer Vooys

Wat is literaire kwaliteit? Op welke wijze is het aan verandering onderhevig? En wie bepaalt eigenlijk wat ‘hoge’ literatuur is?
In dit dubbeldikke themanummer (150 blz!) wordt het onderscheid tussen hoge en lage cultuur op verschillende manieren benaderd. Naast vele artikelen, recensies en andere rubrieken bevat dit nummer maar liefst vier interviews. Een kleine greep uit de vele bijdragen […]

Lees meer

Nieuwe Vooys is uit

Nieuwste Vooys met fragmenten van de eerste Nederlandse vertaling van Walter Serners Handboek voor oplichters

Lees meer