Naar aanleiding van Koninginnedag verscheen het boek Beste buren, met stukken van Belgische schrijvers over Nederland, en Nederlandse schrijvers over België. Met ook een bijdrage van Geert Buelens, dat stuk staat zelfs online." />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

Beste buren!


Naar aanleiding van Koninginnedag verscheen het boek Beste buren, met stukken van Belgische schrijvers over Nederland, en Nederlandse schrijvers over België. Met ook een bijdrage van Geert Buelens, dat stuk staat zelfs online.

Lees meer

Early Dutch Books Online en Halbe Zijlstra

Op donderdag 26 mei 2011 presenteren de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden de databank Early Dutch Books Online. Rond de 10.000 in Nederland uitgegeven boeken met meer dan twee miljoen pagina’s uit de periode 1780-1800 zijn hiervoor gedigitaliseerd: de Sara Burgerhart, maar ook griezelromans, verhandelingen over elektriseermachines, liedjes en erotische romans. Je kunt nu een dwarsdoorsnede aan teksten uit een bepaald jaar bekijken, of alle teksten op woordniveau doorzoeken – hoewel dat niet feilloos gaat, weet ik inmiddels uit eigen ervaring, want de teksten zijn door middel van OCR technieken ontsloten. Onderzoekers die al een kijkje in de database mochten nemen, houden op 26 mei lezingen en daarna komt Halbe Zijlstra de site lanceren. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar edbo@library.leidenuniv.nl, onder vermelding van ‘aanmelding symposium’ en/of ‘aanmelding lezing’. Meer informatie is hier te vinden. Els Stronks

Lees meer

Buelens en Boomsma

In de net verschenen bloemlezing van Nederlandse gedichten van Arie Boomsma, Met dat hoofd gebeurt nog eens wat ontbreekt Geert Buelens niet. Boomsma maakte de bloemlezing om het plezier dat hij zelf in poëzie heeft op de lezer over te dragen. Dat moet met deze keuze toch lukken! De bundel is hier te bestellen. Els Stronks

Lees meer
Gijsbert Pols laat weten dat dit geen student neerlandistiek is!

Te Utrecht

De afgelopen week (18-23 april) heb ik te Keulen en Berlijn gastcolleges gegeven, over allerlei lange, wie weet wel epische, merendeels cultuurkritischegedichten. Ik was vergeten het adres van dit weblog…

Lees meer

Begrijpelijke taal – startmiddag

Gisteren vond op de Drift 21 de informele lacering plaats van de Call for Proposals in het kader van het nieuwe NWO- en ZonMw-programma Begrijpelijke Taal. Fundamenten en toepassingen van effectieve communicatie. In dit interdisciplinaire onderzoeksprogramma zal bestaande expertise op het gebied van effectieve communicatie gebundeld en vergroot worden, met het doel wetenschappelijke kennis op dit terrein in maatschappelijke toepassing tot zijn recht te laten komen: hoe kunnen folders, bijsluiters, leermiddelen maar ook literaire boeken zo geschreven en opgemaakt worden dat ze begrijpelijker worden voor grote groepen gebruikers? Ted Sanders en Leo Lentz zijn twee van de initiatiefnemers.Ze presenteerden gisteren de eerste resultaten, en riepen iedereen op mee te doen. Hier liggen ook mooie kansen voor alumni om verbanden tussen hun werk en de opleiding Nederlands te zoeken? Meer hierover op deze website. Els Stronks

Lees meer

Excursie naar Haarlem

Nadat ik mijn laatste tentamen van blok 3 dinsdagavond had afgerond, en ik dus technisch gezien vakantie had, besloot ik de donderdag erna mee te gaan met de Vroegmodern excursie naar Haarlem. Mijn lastminuteaanmelding bleek geen probleem, en met een groepje van gemiddeld twaalf man (tegen het einde, met name na de kerk, een stuk minder) was er een mooie opkomst. Marijke Meijer Drees is van oorsprong Haarlemse én gespecialiseerd in de Vroegmoderne tijd, dus de ideale persoon om een rondleiding van te krijgen. Na een stadswandeling waarbij ons allemaal details werden aangewezen waar ik anders aan voorbij zou zijn gelopen, kwamen we bij het Teylersmuseum. Een fantastisch museum, waarin een enthousiasmerende gids veel vertelde én, als kers op de taart, een tentoonstelling van Jan van Luyken waar emblemenexpert Feike Dietz de benodigde toelichting gaf. […]

Lees meer

Rumoer in de letteren rond de Vrede van Utrecht: afstudeerprojecten

Medewerkers van het Utrechts archief zijn ter voorbereiding van de festiviteiten rond de Vrede van Utrecht op zoek gegaan naar documenten die allerlei nieuwe aspecten van die gebeurtenis kunnen belichten: waar sliepen alle vertegenwoordigers van de Europese landen? Welk vertier werd er voor hen in de stad georganiseerd? Hoe werden diplomatieke betrekkingen onderhouden en op papier vastgelegd? Bij hun speurtochten zijn ook talloze onbekende pamfletten en gedichten opgedoken, geschreven ter ondersteuning van de diplomaten, maar ook wel ter bekritisering van diegenen die vooral naar Utrecht kwamen om hier de tijd van hun leven te hebben. We zoeken nu studenten die die teksten als basis voor hun eindwerkstuk of MA scriptie willen nemen. Doel is die scriptie of het eindwerkstuk geschikt te maken voor het themanummer van het Jaarboek Oud Utrecht in 2013. Heb je interesse, neem dan even contact me op (e.stronks@uu.nl). Els Stronks

Lees meer

Recensie Drie Hollandse romans

Op de meest gelezen boekensite in Nederland en Vlaanderen, Concept. Online tijdschrift voor literatuur en tijdskritiek 25 (2011), nr. 36, verscheen een lovende recensie van de Drie Hollandse romans, de editie van Van Schendels romans die Joke van der Wiel, Hans Anten en Wilbert Smulders vorig jaar maakten. Die recensie is hier in zijn geheel na te lezen. Els Stronks

Lees meer