Vijfhonderd jaar geleden, in 1511 verscheen Erasmus' Lof der Zotheid. Dat wordt dit jaar op allerlei manieren herdacht. Zo is er vanaf dinsdag 22 maart 2011 tot zondag 3 juli in het Museum Rotterdam in de Bulgersteynzaal van het Schielandshuis een tentoonstelling met kunst geïnspireerd door Erasmus’ satire, gemaakt door Regula Maria Müller. En prenten bij Erasmus' werk, verzameld door Paula Koning, die hierover eerder het boek Erasmus op de markt publiceerde. Locatie Museum Rotterdam - Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotterdam Openingstijden di t/m zo 11.00-17.00 uur" />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

‘500 jaar Lof der Zotheid

Vijfhonderd jaar geleden, in 1511 verscheen Erasmus’ Lof der Zotheid. Dat wordt dit jaar op allerlei manieren herdacht. Zo is er vanaf dinsdag 22 maart 2011 tot zondag 3 juli in het Museum Rotterdam in de Bulgersteynzaal van het Schielandshuis een tentoonstelling met kunst geïnspireerd door Erasmus’ satire, gemaakt door Regula Maria Müller. En prenten bij Erasmus’ werk, verzameld door Paula Koning, die hierover eerder het boek Erasmus op de markt publiceerde.

Locatie
Museum Rotterdam – Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotterdam

Openingstijden
di t/m zo 11.00-17.00 uur

Lees meer

Roze bomen

  Uit mijn natuuraantekeningenboekje: 6 april 2004: de roze bomen in de tuin van het Academiegebouw waren vorige week op z’n mooist, de witte boom is dat nu. 18 april…

Lees meer

Een blik in de vroegmoderne tijd


Met het vak vroegmoderne literatuur, gingen we dinsdag 8 maart op excursie naar de Sint Janskerk in Gouda. Erg leuk en zinvol om de universiteitsbanken te verruilen voor een zonnige wandeling naar een kerk waar de vroegmoderne tijd als het ware aan te raken is. De Sint Janskerk is het meest bekend door zijn prachtige glazen die middels Bijbelse taferelen en historische gebeurtenissen een lesje geschiedenis geven. Elk van ons had een glas voorbereid, waardoor we wisselend voor gids speelden. […]

Lees meer

Promotiefilm UU, 1956


In 1956 liet de UU een promotiefilm maken ter gelegenheid van het lustrum toen. Nu te zien, op deze website, dankzij Beeld en Geluid. Even rustig voor gaan zitten! Geert Buelens

Lees meer

ONderwijsONraad

NRC, maandag 28 februari 2011, p. 7, interview met Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, die (referent van ‘die’: ‘de Onderwijsraad’) adviseert dat middelbare scholen aan het eind van…

Lees meer

Publieksdag Utrecht Centre for Early Modern Studies


Op zaterdag 22 januari 2011 vond de tweede publieksdag van het UCEMS plaats. Met vele enthouasiaste aanwezigen hebben we in het Universiteitsmuseum gediscussieerd over emoties in de vroegmoderne tijd. Welke rol speelden emoties bij het maken van keuzes in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het vinden van een huwelijkspartner of in brieven? En hoe droegen kunstuitingen bij aan de opwekking of juist de beheersing van emoties? Klopt het bijvoorbeeld dat protestantse kunst beheerst was, en katholieke kunst juist emoties opriep? En in hoeverre mochten emoties het wetenschappelijk denken of religieus handelen bepalen? Volgend jaar januari weer, waarschijnlijk gaat het dan over vroegmoderne humor en satire, zie de website van het UCEMS. Feike Dietz

Lees meer

NWO subsidie voor JDL en De zeventiende eeuw

De tijdschriften Journal for Dutch Literature en De zeventiende eeuw, met redaktieleden Geert Buelens, Feike Dietz en Els Stronks, hoorden gisteren van NWO dat hun plannen om een Open Access variant van het tijdschrift te maken op subsidie kunnen rekenen. Dat betekent niet dat alle artikelen (gratis) on-line beschikbaar komen, maar ook dat er een aantal extra’s aan de tijdschriften toegevoegd zal worden. Wordt vervolgd! Els Stronks

Lees meer

Crosscurrents in Illustrated Religious Texts

Nog ver weg, maar in januari 2012 zal in Utrecht een congres worden georganiseerd ter afronding van een NWO/FWO project rond religieuze emblematiek in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden. Dat congres plaatst de emblematiek in de bredere context van
geïllustreerde geloofsliteratuur uit noordelijke Europa. Katholieken vergrootten de kracht van hun religieuze bundels graag met afbeeldingen, protestanten moesten van dat gebruik uit principe niet veel hebben. En toch illustreerden ook zij hun literatuur, en dan ook nog met materiaal dat ze aan katholieke tradities ontleenden. […]

Lees meer