Op 1 januari 2012 zal het Amsterdamse gezelschap Het Toneel Speelt de traditie hervatten op de eerste dag van het nieuwe jaar Vondels Gijsbrecht op te voeren, met Mark Rietman, Carine Crutzen en Daan Schuurmans in de hoofdrollen. Twee studenten van de opleiding Nederlands, Lars Kloet en Thijs Tomassen, gaan in een stage bij Het Toneel Speelt informerende en opiniërende bijdragen schrijven over de opvoering op de website van Het Toneel Speelt. Ronald Klamer, leider van het gezelschap, schrijft daar nu al regelmatig columns over de dilemma's waar hij als regisseur voor staat. Lees hier meer: de kaarten zijn al te koop. Els Stronks" />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

Gijsbrecht op het web, en op het toneel


Op 1 januari 2012 zal het Amsterdamse gezelschap Het Toneel Speelt de traditie hervatten op de eerste dag van het nieuwe jaar Vondels Gijsbrecht op te voeren, met Mark Rietman, Carine Crutzen en Daan Schuurmans in de hoofdrollen. Twee studenten van de opleiding Nederlands, Lars Kloet en Thijs Tomassen, gaan in een stage bij Het Toneel Speelt informerende en opiniërende bijdragen schrijven over de opvoering op de website van Het Toneel Speelt. Ronald Klamer, leider van het gezelschap, schrijft daar nu al regelmatig columns over de dilemma’s waar hij als regisseur voor staat. Lees hier meer: de kaarten zijn al te koop. Els Stronks

Lees meer

Huygens beurzen


De uitslag van deze ronde van de Huygens beurzen, waarmee Nederlandse studenten in het buitenland kunnen studeren en buitenlandse studenten hier kunnen komen, is binnen. Renée van Baalen, student in de Research Master Nederlandse literatuur, mag met zo’n beurs naar het UCL Centre for Digital Humanities in Londen (zie hier hun cursusaanbod, om daarna stage te gaan lopen bij het Text Encoding Initiative (TEI), ook in Londen. En Katalin Márton, studente van Orsolya Réthelyi van de vakgroep Nederlands van de Eötvös Loránd University (ELTE) in Budapest komt een MA hier doen, om zich te specialiseren in geloofsliederen uit de tijd van de Nederlandse Opstand. Els Stronks

Lees meer

Film en wetenschap, symposium over The Wire op 26 en 27 mei


The Wire wordt door veel mensen beschreven als de beste serie ooit. De serie bestaat uit vijf seizoenen die elk een facet van de Amerikaanse stad Baltimore belichten. We zien deze stad door zes verschillende, maar onderling samenhangende instituten: politie, drugscene, de dokken, stadsbestuur, openbare scholen en de krant. Deze 60 uur durende serie wordt ook wel vergeleken met Dickens, Balzac, Dreiser en de Griekse tragedie.
Over de serie wordt volgende week donderdag aan de UvA een symposium georganiseerd, met lezingen over allerlei aspecten van de serie: de gelijkenis met Griekse tragedies, criminologische en ethische invalshoeken, de rol van de architectuur. Geert Buelens zal in zijn lezing over de representatie van de media in de serie spreken. Meer informatie is hier te vinden. Els Stronks

Lees meer

Mulitlingual Living: Meertaligheid op Facebook!

Op facebook kwam ik de groep ‘Multilingual Living’ tegen. Vol met berichten over meertaligheid, uit de hele wereld, met een breed scala aan onderwerpen, veelal vanuit de dagelijkse praktijk en…

Lees meer

Gastonderzoeker uit Italië

Van 15 mei tot 9 juli zal Simona Brunetti aan het departement werken als gastonderzoeker. Zij doet onderzoek naar de sporen die rondreizende Commedia dell’Arte gezelschappen achterlieten in de culturen van de landen die de gezelschappen aandeden: verslagen van optredes, officiële reacties van regeringen die de gezelschappen ontvingen, literaire teksten die in navolging van het repertoire van de gezelschappen geschreven werden, verslagen van banketten en begrafenissen die door de gezelschappen opgeluisterd werden. Al die sporen worden opgenomen in de Herla database. Na haar bezoek zal die database ook bronnen bevatten die de ontvangst van die gezelschappen in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden betreffen. Els Stronks

Lees meer

Beste buren!


Naar aanleiding van Koninginnedag verscheen het boek Beste buren, met stukken van Belgische schrijvers over Nederland, en Nederlandse schrijvers over België. Met ook een bijdrage van Geert Buelens, dat stuk staat zelfs online.

Lees meer

Early Dutch Books Online en Halbe Zijlstra

Op donderdag 26 mei 2011 presenteren de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden de databank Early Dutch Books Online. Rond de 10.000 in Nederland uitgegeven boeken met meer dan twee miljoen pagina’s uit de periode 1780-1800 zijn hiervoor gedigitaliseerd: de Sara Burgerhart, maar ook griezelromans, verhandelingen over elektriseermachines, liedjes en erotische romans. Je kunt nu een dwarsdoorsnede aan teksten uit een bepaald jaar bekijken, of alle teksten op woordniveau doorzoeken – hoewel dat niet feilloos gaat, weet ik inmiddels uit eigen ervaring, want de teksten zijn door middel van OCR technieken ontsloten. Onderzoekers die al een kijkje in de database mochten nemen, houden op 26 mei lezingen en daarna komt Halbe Zijlstra de site lanceren. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar edbo@library.leidenuniv.nl, onder vermelding van ‘aanmelding symposium’ en/of ‘aanmelding lezing’. Meer informatie is hier te vinden. Els Stronks

Lees meer

Buelens en Boomsma

In de net verschenen bloemlezing van Nederlandse gedichten van Arie Boomsma, Met dat hoofd gebeurt nog eens wat ontbreekt Geert Buelens niet. Boomsma maakte de bloemlezing om het plezier dat hij zelf in poëzie heeft op de lezer over te dragen. Dat moet met deze keuze toch lukken! De bundel is hier te bestellen. Els Stronks

Lees meer