Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Nieuws

Vroegmoderne emoties bij het Utrecht Centre for Early Modern Studies

Het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS) richt zich in het seizoen 2010-2011 op ‘emoties’. Welke rol spelen emoties bij het maken van keuzes in het dagelijks leven van vroegmoderne mensen? Hoe droegen kunstuitingen bij aan de opwekking of juist de beheersing van emoties? In hoeverre mochten emoties het wetenschappelijk denken of religieus handelen bepalen?

Lees meer

Leesclub Transitie

De leesclub Transitie is, in de boezem van de afdeling Moderne Letterkunde van het Departement Nederlands van de Universiteit Utrecht, opgericht in het academiejaar 2006-2007. Deelnemer kan iedereen zijn die Nederlands studeert, of Literatuurwetenschap, of iets anders, of dat gedaan heeft, of zulks zou kunnen, of docent is… Transitie is, om kort te gaan, geen bijeenkomst van ‘geleerden’, maar een samenzijn van literatuur- en leesliefhebbers.

Lees meer

Twee neerlandici op congres in Verona

Henk Pander Maat en Leo Lentz bezoeken de International Conference on Communication in Healthcare. Daar geven zij een presentatie over hun onderzoek naar de begrijpelijkheid van medische bijsluiters. Vermoedelijk loopt daar verder geen enkele neerlandicus rond.

Lees meer

Publiekslezing (aansluitend: Geert Buelens interviewt Bas Heijne)

De publiekslezing waarmee Bas Heijne zijn verblijf als gastschrijver aan de Universiteit Utrecht begint, zal – evenals de drie discussiebijeenkomsten die later in het najaar volgen – gaan over de stand van zaken in Nederland, de stand van zaken in de kunst, en de relatie tussen die twee.

Lees meer

De wereld als poppenkast

In zijn essay ‘De Mensheid zij geprezen. Lof der Zotheid’ (2001) typeerde Arnon Grunberg de wereld als poppenkast, waarin mensen en goden hun rol spelen en keer op keer van rol wisselen (“Deze wereld is niets dan poppenkast voor verveelde goden”). Op 7 september organiseert het departement Religiewetenschap en Theologie van de Universiteit Utrecht een symposium over levensbeschouwelijke aspecten van het werk van Arnon Grunberg. De auteur zal hierbij zelf aanwezig zijn.

Lees meer