Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderzoek

Vroegmoderne studies in de ramsj

In de laatste ramsjkrant van Steven Sterk staat een aantal interessante (literair)historische boeken, zoals bijvoorbeeld: Jürgen Pieters, Hetzij bij voorziening hetzij bij geheugenis – over Huygens’ Hofwijck. Willem Frijhoff, Evert…

Lees meer

Eerste Louis Peter Grijp lezing: auteur van Wilhelmus gevonden?

logoLPGlezing

Vanmiddag verzorgde Mike Kestemont van de Universiteit Antwerpen de eerste Louis Peter Grijp lezing. Die zal jaarlijks gegeven worden in herinnering van de onlangs overleden liedonderzoeker Louis Grijp. Mike onderzocht met computationele methoden uit wie de auteur van het Wilhelmus geweest kan zijn, samen met Martine de Bruin (Meertens Instituut) en Els Stronks (UU) – dit alles op basis van de RMA scriptie van Tim de Winkel (UU). Ze kwamen uit op Datheen, de verguisde dichter van de psalmberijming die in Psalmoproer (2006) van Maarten ‘t Hart centraal staat. Een reeks nieuwsberichten over deze lezing volgde, een informatief voorbeeld vind je hier. Louis Grijp werd vanmiddag gemist, maar de lezing deed hem en zijn werk eer. Volgend jaar met Geert Buelens de tweede aflevering! De resultaten van de eerste LPG lezing vatte diezelfde Geert Buelens als volgt samen: een Vlaming uit een Duits vluchtelingenkamp schreef op Franse melodie het Nederlands volkslied. Luister ook naar Mike Kestemont op Radio 1.

Lees meer

Achter de verhalen van start

Morgen gaat het congres Achter de verhalen weer van start, dit keer in Groningen. Het wordt elk jaar mooier en groter, met dit keer maar liefst 2 keynotes, 5 lezingen en 3 panelvoorzitterschappen van Utrechtse vertegenwoordigers. Zie hier voor meer informatie.

Lees meer

Twee AiO posities bij Language Dynamics in the Dutch Golden Age

Binnen het NWO project “Language Dynamics in the Dutch Golden Age: linguistic and social-cultural aspects of intra-author variation” is bij de onderzoeksinstituut UiL-OTS en ICON plaats voor 2 Assistenten-In-Opleiding (AIO’s). Zie hier hier voor de projectpagina van Language Dynamics. En voor de AiO posities:

AIO ‘Variatie binnen auteurs in de sociaal/literair-culturele context van de Nederlandse Gouden Eeuw’ (0,8 – 1,0 fte)

AIO ‘Variatie binnen het taalsysteem van auteurs in de Nederlandse Gouden Eeuw in relatie tot het interne taalsysteem’ (0,8 – 1,0 fte).

Lees meer

NWO Groot project Golden Agents gehonoreerd

De NWO Groot aanvraag Golden Agents is de afgelopen week gehonoreerd, en dat betekent dat er de komende jaren onderzoek gaat worden gedaan naar de dynamiek achter de creatieve bloei in de Republiek: was er verband tussen de enorme productie aan boeken, schilderijen, keramiek, zilverwerk etc.? En hoe beïnvloedde het koopgedrag van lezers en kunstbezitters die productie? Bestaande en nieuwe datasets over die productie zullen met behulp van computertechnologie aan elkaar worden geknoopt om grote en brede zoekopdrachten mogelijk te maken. Els Stronks is een van de aanvragers. Het onderzoeksteam bestaat verder uit informatici, historici, kunsthistorici en cultuurhistorici. Meer informatie is hier te vinden.

Lees meer

Onderzoek naar taaldynamiek in de Gouden Eeuw

cropped-GW_header_language-dynamics-in-the-golden-age_1368x300-1
Marjo van Koppen en Feike Dietz hebben als taalkundige en letterkundige samen van NWO onderzoeksfinanciëring gekregen voor een project over taalvariatie. In de Gouden Eeuw was het Nederlands volop in beweging. Daardoor was het taalgebruik opvallend gevarieerd: Nederlanders gebruikten ouderwetse en nieuwe taalconstructies probleemloos door elkaar. Hoe ontstonden die mogelijkheden in de taal van zeventiende-eeuwers? Hoe werden ze benut door taalkunstenaars als P.C. Hooft, maar ook in meer ambtelijke reisverslagen van Michiel de Ruyter? Zie hier de projectpagina van hun onderzoek.

Lees meer

Onderzoek naar literatuur en begrijpelijke taal

Onlangs werd aan taalwetenschappers en letterkundigen van de UU gevraagd interdisciplinaire onderzoeksaanvragen in te dienen onder de noemer ‘Crossing the Borders’. Een van de gehonoreerde aanvragen was Begrijpelijke Literatuur, een project van Leo Lentz, Henk…

Lees meer