waarover hier meer -, maar is hoe dan ook een jong Docenttalent!" />
Logo Universiteit Utrecht

UU blog / Nederlandse Taal en Cultuur

Onderwijs

Docenttalent

Laurens Ham was genomineerd voor de Docenttalent-prijs, op voordracht van studievereniging Awater. Hij werd gisteren net niet de winnaar – waarover hier meer -, maar is hoe dan ook een jong Docenttalent!

Lees meer

Stageplek op het Meertens Instituut

Er is een stageplek bij het onderzoeksproject Taal en Getal, een deelproject van het NWO Horizon project Knowledge and Culture. In dit deelproject wordt onderzocht hoe het cognitieve getalssysteem wordt uitgedrukt in de verschillende talen van de wereld. Eén van de doelen van het project is het maken van een typologische database van de morfosyntaxis van telwoordsystemen. Meer informatie vind je hier.

Lees meer

Stageplek

Vacature Stageplaats (BA/MA) Universiteitsbibliotheek Utrecht

Bij de afdeling Bijzondere Collecties (http://bc.library.uu.nl/nl) van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is en stageplek beschikbaar voor een student met boekhistorische en/of digitale belangstelling. De UBU heeft een omvangrijke collecties handschriften, gedrukte boeken van vóór 1901, zeldzame en kostbare gedrukte werken van latere datum en land- en zeekaarten. De bibliotheek draagt de zorg voor de verwerving, conservering, ontsluiting en beschikbaarstelling van dit materiaal. […]

Lees meer

Bouw je eigen digitale bibliotheek

Op 30 oktober kun je naar een lezing van journalist Ewoud Sanders over het zelf bouwen van een digitale bibliotheek. Sanders adviseert iedereen die langs digitale weg onderzoek wil doen zelf zo’n bibliotheek op te bouwen, en met een simpel voorbeeld kun je al zien waarom. Als je bijvoorbeeld in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren de functie ‘doorzoek de hele tekst’ gebruikt (linkermenu) krijg je andere resultaten dan als je de PDF van die tekst na downloaden met CTRL+f doorzoekt. En zo heeft elke zoekmachine en elke digitale collectie zijn beperkingen die je deels kunt omzeilen door zelf collecties aan te leggen.

De lezing vindt plaats aan de VU. Toegang is kosteloos, aanmelding verplicht, via: secretariaat.ub@vu.nl.

Lees meer

1 oktober: avond over vakbeoefening

Vanaf september 2014 is er niet alleen veel aan het onderwijs van de opleiding Nederlands veranderd, er is ook een groeiende aandacht voor het thema vakbeoefening. Er worden momenteel verschillende…

Lees meer

Redactiestagiair(e) voor het radioprogramma Kunststof (HBO/WO)

Kunststof Radio, het programma van de NTR over cultuur en media op Radio 1, heeft vanaf maandag 1 september 2014 plaats voor een stagiair(e) voor de duur van zes maanden. Het gaat om 32 uur per week, van maandag t/m donderdag.

Programma-info: Kunststof radio wordt van maandag tot en met vrijdag live uitgezonden tussen 19 en 20 uur vanuit de Desmet Studio’s in Amsterdam. De redactie van het programma werkt vanuit het NTR/Vara-gebouw op het Mediapark in Hilversum. Kijk hier voor meer informatie.

Lees meer